Affärsområden
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Jonas Gustavsson
Divison Manager Regions, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 73
Kontakta mig

Affärsområden.

Kunskapen om användare, design och teknik genom alla delar av produktutvecklingen gör Semcon unikt – och ger kunderna bättre kontroll och kvalitet. Semcon består av områdena ingenjörstjänster och produktinformation som erbjuder lösningar för hela utvecklingscykeln, från idé och koncept till teknisk utveckling och användarstöd.

Ingenjörstjänster

Semcons verksamhet inom området ingenjörstjänster hjälper kunderna att utveckla produkter, system och anläggningar som stärker konkurrenskraften med hjälp av innovativa lösningar för hela utvecklingskedjan, från behovsstudier till färdig produkt. Ofta i nära samarbete med forskningen. Alltid med slutanvändarfokus.

Produktinformation

Semcon erbjuder tjänster och kompletta lösningar inom produktinformation. Det omfattar både produktion av information och distribution. Informationen görs tillgänglig på lämpligast sätt för användaren – i dag innebär det oftare distribution via digitala lösningar som animationer och mobila applikationer.

Betydelsen av produktinformation för avancerade produkter och anläggningar blir allt större. Modern produktinformation ska tillgodose användarens alla behov, vare sig det handlar om att marknadsföra eller sälja en produkt, att snabbt komma i gång att förstå och använda en produkt. Men även att underlätta service och felsökning, att beställa rätt reservdelar eller att effektivt utföra reparationer och underhåll.

Relaterat material

Get in touch with this guy