Om Semcon
Dela denna sida på
  • Om Semcon

Mikael L. Pettersson
Sales Director, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 00 95
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

rst människan, sedan tekniken.

För oss är en djup förståelse för människor och deras beteenden centralt i allt vi gör. Med kunskap om mänskliga beteenden blir det möjligt att utveckla bättre produkter. Bättre för slutanvändaren men också för våra kunder, eftersom en produkt med högre upplevd kvalitet ger en större konkurrensfördel – och i regel även ökad försäljning.

Vi är ett internationellt produktutvecklingsföretag med mer än 2 200 medarbetare som representerar en lång rad olika expertkunskaper. Det ger oss kapaciteten att vara en effektiv partner genom hela produktutvecklingsresan för globala kunder inom till exempel fordon, energi, telekom och life science. Men också flexibiliteten att agera som specialister vid lokala, mindre projekt.

Markus Granlund, Semcons CEO, utanför företagets huvudkontor i Göteborg.

Semcon-koncernen omsätter cirka 1,9 miljarder kronor och har verksamhet på fler än 30 platser i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina och Norge. Vi är organiserade i två affärsområden: Engineering & Digital Services och Product Information.

Semcons huvudsakliga affär bygger på tre flexibla leveransbjudanden med möjlighet att binda samman vår expertis runt om i världen – och ger kunden den lösning som passar bäst för situationen:

  • Managed services: Semcon tar ett helhetsansvar för en definierad funktion avsedd att leverera tjänster och produkter, till exempel produktinformation. Vi övertar kundens process inom området och driver i regel arbetet från våra kontor. Kunderna får tillgång till den senaste kunskapen inom området och ökar samtidigt sin flexibilitet och kostnadskontroll.

 

  • Lösningsbaserade leveranser: Semcon tar omfattande ansvar för helt projekt eller delar av det, leveransen består av ett specificerat resultat. I projekt där Semcon tar ansvar för en delprocess handlar det om att förbättra eller utveckla delar av en produkt, anläggning eller tjänst för våra kunder. I de fall Semcon tar ett helhetsåtagande ansvarar vi för hela projektprocessen från planering till färdig leverans.

 

  • Konsult-på-plats: Semcon tillhandahåller specialister inom olika områden. Vi arbetar integrerat i våra kunders organisationer och bidrar med kunskap som förstärker kundernas kapacitet.

Relaterat innehåll

Get in touch with this guy