Om Semcon
Dela denna sida på
  • Om Semcon

Mikael L. Pettersson
Sales Director, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 00 95
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

FÖRENAR FYSISKA OCH DIGITALA VÄRLDAR.

Semcon är ett internationellt teknikföretag med över 2 200 medarbetare i åtta olika länder. Vi hjälper våra kunder att omvandla teknik till unika användarupplevelser genom att förena förstklassiga fysiska och digitala lösningar.

Investerare Kontakt Nyheter & Media Hållbarhet

Vi sätter människan först. För oss har tekniken inget syfte i sig – viktigast är det värde den skapar för människor och för vår planet. Genom att förena fysiska och digitala lösningar skapar vi användarupplevelser som gör skillnad.

Semcon har över 30 kontor i Sverige, Storbritannien, Norge, Tyskland, Ungern, Brasilien, Kina och Indien. Vi är indelade i två affärsområden: Engineering & Digital Services och Product Information.

Bättre tillsammans

Vi är övertygade om att vi i framtiden, precis som nu, kommer att leva i ett samhälle fullt av både fysiska och digitala världar – världar som går allt mer in i varandra. De som bäst navigerar och förenar dem kommer även kunna generera extra värde och nytta till de som använder tekniken. Och på så sätt ökar våra kunders konkurrenskraft. På Semcon har vi en unik erfarenhet och expertis inom såväl fysiska lösningar som digitala tjänster. Av klassisk, gedigen ingenjörskonst och digital spjutspets. De finns flera som kan utveckla dem separat, men få som kan göra dem bättre tillsammans. Alltid baserat på mänskliga behov och beteenden.

Hållbar innovation

Vi hjälper våra kunder att se sin verksamhet ur ett nytt perspektiv – för att uppdatera en aktuell produkt eller tjänst, utveckla ny teknik eller förutspå framtida behov. Genom att förena digitala och fysiska lösningar skapar vi hållbara innovationer som skapar mervärde för både kunderna och planeten. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Vår kultur

Att jobba på Semcon innebär att dela en passion för att skapa upplevelser av teknik som gör skillnad. Inspiration är själva hjärtat i allt vi gör. Att tillsammans som ett team hitta nya lösningar. Det är så vi växer – och får människorna runt oss att växa. När alla bidrar med olika synsätt och bakgrunder kan vi utveckla lösningar för alla. För mångfald banar vägen för bättre lösningar. Läs mer om hur mångfald är en naturlig del av vår företagskultur.

Mer om Semcon

Get in touch with this guy