Strategisk förändring av Semcons Indienverksamhet för ökad kapacitet
Välj marknad
Dela denna sida på
  • Nyheter och media
  • Strategisk förändring av Semcons Indienverksamhet för ökad kapacitet

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Strategisk förändring av Semcons Indienverksamhet för ökad kapacitet.

Semcon har idag tecknat avtal om att avyttra verksamheten i Indien, som är en del av affärsområdet Engineering & Digital Services, till det indiska bolaget ASM Technologies. Framöver kommer ASM Technologies att vara en multisite-partner till Semcon i olika kundprojekt. Avyttringen innebär att Semcon får tillgång till hela ASM Technologies kompetensbas med bland annat ytterligare digital kompetens.

För att säkra leveranskapacitet och långsiktig lönsamhet i Indien är det nödvändigt att skala upp verksamheten. Flera olika alternativ för att stärka verksamheten i Indien har utvärderats.

Istället för att göra det organiskt har vi valt att avyttra verksamheten till ASM Technologies, som redan har en stark närvaro i Indien. Samtidigt har vi ingått ett strategiskt samarbetsavtal. Det ökar värdet för våra kunder samtidigt som vi skapar förutsättningar att fokusera på andra prioriterade tillväxtområden.

Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon

Semcon och ASM Technologies kommer fortsatt att ha ett nära samarbete, där Semcons pågående kundprojekt inte kommer att påverkas. Istället får Semcon en partner i Indien med stor kapacitet och bred kompetens, särskilt inom digitalisering och mjukvaruutveckling.

Detta innebär att vi kan fortsätta satsa på att växa inom prioriterade geografiska områden och branscher enligt vår strategi, där vi ser möjligheter till högre lönsamhet över tid. Samtidigt får vi en stark partner för våra kostnadseffektiva multi-site projekt.

Hans Peter Havdal, Division Manager i affärsområdet Engineering & Digital Services på Semcon

Alla Semcons medarbetare i Indien kommer att bli en del av ASM Technologies och kompetenser som tillförs från Semcon är bland annat inom mekanik, design och elektronik.

– Förvärvet stärker ytterligare vårt erbjudande till våra kunder i Indien och på den globala marknaden samtidigt som vi får ytterligare möjligheter till att skala upp och växa. Vi är glada att välkomna Semcons medarbetare i Indien till oss, där en utmärkt möjlighet att utvecklas och lära väntar dem. Det nya samarbetsavtalet är fördelaktigt för båda parter eftersom vi kompletterar varandra väl när det gäller kompetens och marknadsposition. Vi ser fram emot att inleda samarbetet med Semcon för att accelerera innovation i en större skala för befintliga och nya kunder, säger Rabindra Srikantan, vd på ASM Technologies.

ASM Technologies grundades 1992 och är ett börsnoterat bolag i Indien med närvaro i USA, Singapore, Storbritannien, Kanada, Mexiko och Japan. ASM Technologies erbjuder konsulter och produktutveckling inom ingenjörstjänster samt forskning och utveckling.

Semcons verksamhet i Indien är en del av affärsområdet Engineering & Digital Services och har 192 anställda. Omsättningen på den lokala marknaden i Indien uppgick till 17 miljoner under perioden januari-september 2020. Avyttringen beräknas belasta resultatet före skatt med cirka 2 miljoner kronor men kommer inte ha någon väsentlig påverkan på framtida rörelseresultat. Transaktionen är villkorad och slutförs så snart villkoren är uppfyllda.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy