Storsatsning på autonom snöröjning på norska flygplatser
Dela denna sida på

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakta mig

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Storsatsning på autonom snöröjning på norska flygplatser.

Nu tar norska flygplatsoperatören Avinor nästa steg mot autonom snöröjning genom ett nytt ramavtal gällande inköp av självkörande snöplogar. Den självkörande tekniken utvecklas av teknikföretaget Yeti Move AS, där Semcon är en av delägarna.

Sedan vintern 2018/2019 testas ett antal självkörande snöplogar på Oslo flygplats. I och med Avinors nya ramavtal med snöplogstillverkaren Øveraasen som löper över åtta år kommer fler autonoma fordon att tas i drift under vintern 2021/2022. Bakom de självkörande snöplogarna står teknikföretaget Yeti Move AS som levererar kontrollsystemet som styr den autonoma operationen. Øveraasen, Husqvarna och Semcon är majoritetsägare i Yeti Move.

Idag står effektivisering och automatisering högt på agendan hos flygbolag och flygplatsoperatörer världen över. Och fördelarna med autonoma snöplogar på flygplatser är många. Förutom kostnadseffektivitet så medför den nya tekniken en högre kapacitet och större röjningsbredd, vilket gör det möjligt att minska antalet fordon och därmed uppnå stora miljöfördelar. Systemet är också utvecklat med så kallad ”condition monitoring” som ger komplett översikt över utrustningens tillstånd och eventuella servicebehov.

Kontraktet med Avinor är ett viktigt steg i utvecklingen av Yeti Move och ger bolaget en världsledande position inom autonom snöröjning på flygplatser. Detta är ett resultat av flera års samarbete med Øveraasen som maskinleverantör och Semcon som kompetenspartner.

Peter Due, vd för Yeti Move

Semcon har lång erfarenhet av att utveckla autonoma lösningar, från första idé till färdig lösning. Vi har varit med på Yeti Moves resa från start och är stolta över att som utvecklings- och kompetenspartner ha bidragit till att utveckla den mjukvaruplattform som gör autonom drift möjlig.

Hans Peter Havdal, ansvarig för Semcon i Norge

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Frode Christiansen
Manager Sales and Business Development Norway, Engineering & Digital Services
+47 920 658 03
Kontakta mig

Mer om applied autonomy

Get in touch with this guy