Semcon stärker upp inom hållbarhet
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Semcon stärker upp inom hållbarhet.

Semcon har en lång historia av hållbar teknikutveckling. Nu stärker koncernen upp ytterligare genom att rekrytera Heidi Östlund som ny hållbarhetschef. Rekryteringen är ett led i Semcons strategiska fokus på att förstärka sin position inom området.

Sedan starten 1980 har grunden i Semcon varit att alltid fokusera på människan framför tekniken, och att prioritera nyttan av teknik. Detta genom att uppdatera befintliga produkter och tjänster, utveckla nya lösningar och skapa helt nya strategier för en hållbar framtid. Semcon är även engagerade i digitaliseringsbranschens färdplan för ett fossilfritt Sverige.

Det finns inget egenvärde med teknik, det är värdet den skapar för människan och planeten som är avgörande. Det genomsyrar allt vi gör. Med Heidi ombord får vi en kraft som inspirerar och motiverar oss ännu mer.

Markus Granlund, vd

Som teknikföretag är det genom kundprojekten som Semcon gör störst skillnad. Som till exempel nya digitala lösningar som minskar infektionsrisken vid operationer eller robotteknik som möjliggör effektivare bränsleceller. En stor del handlar även om socialt ansvarstagande, mångfald med mera. Genom rekryteringen av Heidi Östlund är ambitionen att driva och förstärka Semcons position inom hållbarhet ytterligare.

Jag ser oerhört mycket fram emot att få vidareutveckla Semcons hållbarhetsagenda. Tekniska och digitala lösningar är en förutsättning för en bättre och mer hållbar värld. Det skall bli fantastiskt spännande att få jobba för ett bolag som har både möjlighet och en önskan om att göra skillnad på riktigt.

Heidi Östlund

Heidi är i grunden jurist med fokus på hållbarhetsfrågor och har arbetat på internationell nivå, såväl på produkt- som tjänstesidan. Hon kommer att rapportera direkt till Semcons vd och tillträder under första kvartalet 2021.

Läs mer om hur Semcon skapar hållbar innovation.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer kring hållbarhet

Get in touch with this guy