Semcon stärker positionen inom digitala utbildningar genom förvärv
Dela denna sida på
  • Nyheter och media
  • Semcon stärker positionen inom digitala utbildningar genom förvärv

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Semcon stärker positionen inom digitala utbildningar genom förvärv.

Semcon har förvärvat Stockholmsbaserade bolaget Xtractor, som kommer att ingå i affärsområdet Product Information. Förvärvet innebär att Semcon stärker sin position inom digital produktinformation genom en utökad expertis inom produktion av interaktiv webb- och mobilutbildning samt implementation av distributionsplattformar för Training (LMS).

Semcon har idag ett ledande erbjudande inom digital produktinformation globalt och har en lång erfarenhet av webbaserade utbildningslösningar inom många olika branscher. Förvärvet förväntas få en positiv effekt på såväl affärsområdets rörelsemarginal som på Semcons vinst per aktie för 2020. Xtractors omsättning för föregående verksamhetsår uppgick till cirka 50 miljoner kronor, där återkommande intäkter stod för cirka 25 procent.

Vi är väldigt glada att Xtractor nu blir en del av Semcon. Genom detta förvärv stärker vi vårt erbjudande inom digital utbildning till nya och befintliga kunder, både i Sverige och internationellt. Samtidigt växer vi i Stockholms-området enligt vår strategi.

Markus Granlund, vd och koncernchef på Semcon

Xtractor levererar helhetslösningar inom digitala utbildningar till företag i flera olika branscher. Bolaget har verksamhet i Stockholm och cirka 40 anställda, med kompetenser inom bland annat e-learning samt utveckling av LMS (Learning Management System) och LXP (Learning eXperience Platform). Genom förvärvet av Xtractor stärks Semcons position ytterligare och Semcon blir en av de största i Sverige inom digitala utbildningar.

Förvärvet ger oss långsiktiga och stabila ägare med ekonomiska, tekniska och personella resurser som bidrar till att vi gemensamt kan öka takten i vår produktutveckling och vår fortsatta tillväxtresa.

Niklas Harging, vd på Xtractor

Tillväxten inom utbildningsbranschen drivs bland annat av omfattande kompetensväxlingar i många olika branscher samt en ökande mognad kring digitalisering av traditionell klassrumsutbildning. Även nya teknologier för lärande, såsom microlearning, augmented reality och virtual reality, skapar förutsättningar för företag att öka nyttan av sina utbildningsinsatser.

Våra verksamheter kompletterar varandra väldigt väl, både avseende kompetenser och geografi. Vi ser möjligheter att både bredda vårt digitala erbjudande och att skapa synergier, inte minst tillsammans med Semcons kontor utanför Sverige. Människorna och kulturen på Xtractor matchar oss på Semcon väldigt väl, vilket ger goda förutsättningar för en bra tillväxt tillsammans.

Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information

New call-to-action

Mer om produktinformation och digital utbildning

Get in touch with this guy