Ökat digitalt fokus när Semcon strukturerar om
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Ökat digitalt fokus när Semcon strukturerar om.

Semcons största affärsområde Engineering Services omstruktureras för att vara bättre anpassat till marknadens förändringar. Syftet är att tydligare möta kundernas framtida behov och slutanvändarnas föränderliga beteenden med hela affärsområdets erbjudande i samtliga regioner och branscher. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt.

För att ta nästa steg i vår resa måste vi anpassa vår struktur för att ännu tydligare adressera våra kunders behov vid utvecklandet av framtida produkter och tjänster. Den nya strukturen inom affärsområdet gör oss än mer kundfokuserade och möjliggör en accelererad tillväxt inom prioriterade erbjudanden och branscher. Samtidigt skapar vi en effektivare organisation för att fortsatt stärka vår lönsamhet, genom bland annat ett ökat digitalt fokus.

Markus Granlund, vd och koncernchef för Semcon

Den nya strukturen är ett resultat av en omfattande analys för att möta både kunders och slutanvändares framtida behov. Verksamheten i Sverige delas upp i tre divisioner och övriga marknader (Norge, England, Brasilien, Indien) placeras i divisionen International. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet genom en ny division, Digital Services, som stöttar samtliga regioner med digital spetskompetens inom bland annat AI, autonomi och User Experience (UX).

Nu får varje division ett tydligare kund- och leveransansvar vilket gör att vi kan erbjuda vår expertis mot en bredare marknad, samtidigt som vi utvecklar vårt digitala fokus ytterligare. Det ger även möjligheter för ökat samarbete mellan regioner och marknader där hela affärsområdets kompetens används fullt ut.

Daniel Rundgren, affärsområdeschef Engineering Services

Ett mer decentraliserat ansvar med större team och ökad effektivitet medför en viss övertalighet inom främst supportfunktioner. Kostnaderna för omstruktureringen bedöms uppgå till cirka 6 miljoner kronor, varav cirka 2 miljoner belastar rörelseresultatet i första kvartalet och återstoden tas i andra kvartalet. Besparingarna får snabbt genomslag och förväntas redan under 2019 överstiga kostnaderna för omstruktureringen, vilket sammantaget innebär en marginellt positiv effekt på resultatet för helåret 2019. De totala årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor med full effekt 2020.

I och med förändringen och den utökade digitala inriktningen så byter affärsområdet även namn till Engineering & Digital Services. Totalt ingår drygt 1400 personer i affärsområdet som under 2018 omsatte 1 371 miljoner kronor med ett rörelseresultat som uppgick till 104 miljoner kronor. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april 2019.

Relaterat material

Get in touch with this guy