Effektivare miljövänliga bränsleceller genom nytt produktionsprojekt
Dela denna sida på
  • Nyheter och media
  • Effektivare miljövänliga bränsleceller genom nytt produktionsprojekt

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Effektivare miljövänliga bränsleceller genom nytt produktionsprojekt.

Nu fördjupar Semcon samarbetet med bränslecellstillverkaren PowerCell. Dels genom ett nytt ramavtal och dels genom utveckling av en ny robotcell med visionteknik som ska effektivisera produktionen av bränsleceller för framtidens fordon.

Med hjälp av vätgas producerar bränslecellerna el och värme med bara vatten som utsläpp. Semcon har fått i uppdrag att ta fram och driftsätta en helt ny robotcell för att testa ny produktionsteknik av bränslecellerna med målet att göra dem mer effektiva.

Den här nya robotcellen kommer att helt automatisera en del av produktionsflödet, som kräver hög precision. Genom att använda avancerad visionteknik säkerställer vi både att monteringen görs med den exakthet som krävs och kvalitetssäkrar bränslecellen efter monteringsprocessen.

Thomas Lydhig, teknisk projektledare på Semcon

Semcon ingår i ett helhetsprojekt som omfattar hela produktionsprocessen för massproduktion av bränsleceller och som tagit fram testkonceptet för den nya robotcellen. I projektet bidrar Semcon bland annat med spetskompetens inom produktionsutveckling, robotprogrammering, maskinkonstruktion och visionteknik. Robotcellen kommer även att ha full spårbarhet med QR-koder och ska tas i drift i december.

PowerCell och Semcon har haft ett mångårigt och väl fungerande samarbete som vi är glada över att förlänga genom ett mer heltäckande ramavtal.

Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB

Genom det nya ramavtalet så stärks det långsiktiga och etablerade partnerskapet ytterligare. Avtalet omfattar bland annat produktionsutveckling, produktutveckling, produktinformation och digitaliseringstjänster.

Läs mer om Semcons erbjudande inom produktionsutveckling.

LADDA NER VÅR GUIDE TILL AI-BASERADE VISIONSYSTEM

Kontakta oss

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig
Om

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef

Född 1975
Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Anställd sedan 2015
Aktieinnehav i Semcon: 4 631 aktier

Relaterat material

Get in touch with this guy