Digitaliseringskonsulterna arbetar för ett smart och fossilfritt samhälle
Välj marknad
Dela denna sida på
  • Nyheter och media
  • Digitaliseringskonsulterna arbetar för ett smart och fossilfritt samhälle

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Digitaliseringskonsulterna arbetar för ett smart och fossilfritt samhälle.

För att Sverige ska bli fossilfritt till 2045 kommer det krävas en transformation av hela samhället. Semcon har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna som nu accelererar sitt strategiska arbete.

Ett stort antal företag har gått ihop och bildat föreningen Digitaliseringskonsulterna. Föreningen ska arbeta aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering och innovation snabbt kan transformeras till ett fossilfritt samhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som följd.

De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser. På Semcon har hållbarhet alltid varit en integrerad del i vår kultur och våra värderingar.

Markus Granlund, vd på Semcon

Relaterat material

Get in touch with this guy