Digital lösning ska stötta utsatta barn
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Digital lösning ska stötta utsatta barn.

Tillsammans med SOS Barnbyar ska Semcon utveckla en digital lösning som ska stötta barn i samhällsvård i Sverige, exempelvis ensamkommande barn på flykt. Den digitala lösningen syftar till att underlätta för information och kommunikation med olika samhällsinstanser.

H.M Drottning Silvias stiftelse – Care About The Children är med och finansierar en del av en förstudie där Semcon står för teknisk projektledning och utveckling.

Barn som kommer ensamma till Sverige och blir placerade i samhällsvård är en oerhört utsatt grupp. Idén är att utveckla en teknisk lösning som kan hjälpa barnen att lättare förstå och kommunicera med det svenska samhället. Det här projektet är ett tydligt exempel på hur teknik kan göra skillnad när vi sätter människors behov i centrum

Karin Eklund, ansvarig för området User Experience på Semcon

Vad för funktioner lösningen kommer att ha är för tidigt att säga. Det skulle kunna handla om information om vilka rättigheter barnen har eller förslag på aktiviteter att delta i för att lättare komma in i samhället. En viktig del är att utforma informationen så att barn enkelt kan ta den till sig. I och med förstudien träffar projektgruppen berörda barn för att ta reda på deras behov.

Barn som växer upp i samhällsvård saknar ofta nätverk och kunskap om samhällets funktioner, vilket gör att de många gånger har svårt att bli självständiga unga vuxna. SOS Barnbyar bedriver verksamhet för ensamkommande barn i Hammarkullen i Göteborg och Semcons idé om en teknisk lösning är mycket spännande och samstämmer väl med vårt arbete som sociala innovatörer

Annika Billing, programchef SOS Barnbyar

Förstudien planeras vara klar i början av 2019 och lansering av tjänsten planeras till 2020.

Relaterat material

Get in touch with this guy