Autonoma lösningar testas på flygplats i unikt samverkansprojekt
Dela denna sida på
  • Nyheter och media
  • Autonoma lösningar testas på flygplats i unikt samverkansprojekt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

Autonoma lösningar testas på flygplats i unikt samverkansprojekt.

Autonoma fordon är en självklar del av framtiden men hur och var ska de användas för att skapa mest nytta? I ett forskningsprojekt som undersöker ny teknik för flygplatsunderhåll utvecklar Semcon en självkörande traktor som ska hålla bankantljus fria från snö. Genom automatisering kan kostnaderna minska samtidigt som effektivitet och kvalitet ökar. Tekniken har nu testats på Örnsköldsviks flygplats för första gången.

Forskningsprojektet AVAP (Autonomous Vehicles for AirPorts) är ett unikt samverkansprojekt som ska demonstrera hur fordonsautomation på ett säkert sätt kan bidra till minskade kost­nader och effektivare drift för flygplatser. Det leder i slutändan till att fler mindre flygplatser kan hållas öppna samt minska­r förseningar för passagerna.

HUR UPPNÅR MAN FULL AUTONOMI – GRATIS E-POST GUIDE I SJU STEG

Vår del i projektet handlar om att utveckla en självkörande traktor som ska hålla bankantljusen fria från snö. Det kan verka som en liten sak, men om 15 procent av ljusen är ur funktion stängs landningsbanan ner och det skapar betydande förseningar och kostnader, men kanske allvarligast stora säkerhetsrisker.

Per Hagman, Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services

Demonstration av en autonom framtid

Andra delar i projektet rör lösningar för övervakning med hjälp av drönare, autonom gräsklippning och system för friktionsmätning. Nu har systemen och fordonen visats upp tillsammans för första gången på Örnsköldsvik Airport (OER).

I regionen finns en stor innovationskraft som i kombination med korta ledtider har bidragit till etablerandet av testarenan OER. Med den forskningsverksamhet som LFV bedriver där tillsammans med partners inom luftfartens digitalisering och automatisering kan vi öka flygets tillgänglighet och effektivitet.

Björn Wahlström, forskningschef på LFV

Många olika användningsområden för autonoma lösningar

Det ställs höga krav på snöröjning på flygplatser. Start- och landningsbanor måste vara helt fria från snö för att flygtrafiken ska flyta på. För att alltid vara redo behöver flygplatser idag ha personal som står beredda att när som helst rycka in och röja snö.

En av svårigheterna med snöröjningen kring just bankantljusen är att det kräver hög precision på en inte alltid slät yta. Det är ett tidskrävande arbete som kan effektiviseras med hjälp av vår autonoma lösning, och dessutom frigör det kapacitet hos personalen att utföra andra säkerhetsrelevanta uppgifter ej lämpade för automation.

Per Hagman, Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services

Traktorn som används i projektet är en Lundberg 6250, som är cirka 2,4 m hög, 5 m lång (utan redskap) och drygt 6 ton tung. Utöver sensorer för omgivningsscanning har den utrustats med en dator för intelligent styrning och hantering av de uppdragskommandon som skickas till den. Traktorn får ett plogningsuppdrag från en operatör via 4G och räknar sedan själv ut hur den skall utföra uppdraget och kommunicerar kontinuerligt tillbaka position och status. Även flygledarna kan övervaka och kommunicera med fordonet. Kontrollsystemet som används är utvecklat av Yeti Snow Technology AS, samägt av Semcon, Husqvarna Group och Øveraasen, och testas just nu i projekt med självkörande snöplogar på flygplats för norska Avinor.

Den här typen av lösningar kan användas inom många olika områden där drift och underhåll måste skötas på ett säkert sätt med hög precision och repeterbarhet.

Deltagare i forskningsprojektet är LFV, OER, RISE, Mittuniversitet, Swedavia, Semcon, Husqvarna, Combitech och FlyPulse.

New Call-to-action

Kontakta oss

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Per Hagman
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 966 73 56
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy