Autonoma fordon ska öka säkerheten på sågverk
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakta mig

Autonoma fordon ska öka säkerheten på sågverk.

Två av Sveriges största skogsindustribolag, Holmen och Södra, ska med hjälp av Semcon undersöka hur självkörande fordon kan förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på sågverk och andra industrianläggningar. Potentialen är stor för denna typ av fordon att bland annat transportera virke och sågade trävaror inne på anläggningarna.

Tillsammans med ledningen för Holmens och Södras produktionsutveckling kommer Semcons specialister inom autonomi att genomföra en förstudie med start hösten 2021. Den innefattar bland annat processkartläggning för att se vilken process som bäst lämpar sig för autonomi, samt att ta fram en konceptlösning och bedömning av teknikens potential. Faller förstudien väl ut planeras ett pilotprojekt där lösningen testas i skarp produktion med hopp om att kunna sätta autonoma fordon i drift i framtiden.

På sågverk används stora, tunga fordon i en miljö där det idag är oundvikligt att de blandas med fotgängare, vilket kan skapa riskfyllda situationer. Genom att använda autonoma fordon med avancerad sensor- och AI-teknologi kan vi skapa säkrare arbetsplatser och samtidigt förbättra kvaliteten i verksamheten.

Magnus Carlsson, Software & Emerging Tech, Semcon

Stor potential med autonoma fordon

Både Holmen och Södra driver långsiktiga och målmedvetna säkerhetsarbeten på sina sågverk. Med ny teknik finns mycket att vinna när det kommer till områden som kvalitet, säkerhet och elektrifiering. För även om själva produktionsdelen i sågverken ofta är högautomatiserad finns fortfarande stor potential för autonoma fordon som utför transporterna inne på anläggningarna.

Vi på Holmen utforskar kontinuerligt ny teknik och innovativa lösningar för att utveckla vår verksamhet. Att värna om våra medarbetares säkerhet är självklart en topprioritet för oss och därför vill vi gärna utforska potentialen med autonoma fordon.

Magnus Malmström, platschef vid Holmens sågverk i Iggesund

Autonomi nästa tekniksprång

Utöver förbättrad arbetsmiljö och säkerhet har självkörande fordon visat sig ge goda förutsättningar för elektrifiering, vilket vi ser som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och något som gynnar vår bransch.

Tomas Bengtsson, Director Production Engineering, Södra Wood

Semcon har lång erfarenhet av att utveckla autonoma lösningar inom fordonsindustrin och ser att behovet av den typen av kompetens är stort i många olika branscher. Utöver fordons- och skogsindustrin arbetar Semcon även med autonoma lösningar inom bland annat gruvor, hamnar och flygplatser. Läs mer om Semcons erbjudande inom autonoma lösningar.

Förstudien kommer att utföras på Holmens sågverk i Iggesund samt på Södras sågverk i Väröbacka.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Magnus Carlsson
Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services
+46 (0) 733 98 93 91
Kontakta mig

Mer om autonoma fordon

Get in touch with this guy