Nyheter och media
Dela denna sida på
  • Nyheter och media

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Senaste nytt samlat.

Ladda ner pressmeddelanden, bilder och övrig media i önskat format. Söker du något speciellt material som du inte hittar här, var vänlig kontakta oss.

Mediabibliotek

Nyheter

Product Information

Nytt ramavtal för produktinformation med BSH Home Appliances

Semcon i Tyskland har signerat ett nytt ramavtal med den europeiska marknadsledaren BSH, som tillverkar vitvaror med globalt välkända varumärken såsom Bosch, Siemens, Gaggenau och Neff. Avtalet täcker hela Semcons erbjudande inom produktinformation och löper till slutet av 2025.

Hållbarhet

Semcons hållbarhetsrapport 2022

Nu finns Semcons hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022 publicerad på företagets hemsida.

Product Information

Semcon utvecklar digital produktinformation för Polestars kommande bilmodell

Semcon har fått i uppdrag att utveckla den digitala verkstadsinformationen för en av Polestars kommande elbilsmodeller. Det nya projektet kommer att pågå till slutet av 2023 och involverar diagnos-, service- och reservdelsinformation.

Aerospace

Nytt ramavtal med GKN Aerospace

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med GKN Aerospace. Avtalet gäller tjänster som spänner över hela Semcons erbjudande, som exempelvis konstruktion, simulering och beräkningar, mjukvaruutveckling samt eftermarknadslösningar.

Product Information

Semcon ny partner till Sandvik SRP inom digital produktinformation och utbildning

Semcon has entered a multi-year partnership with Sandvik’s Stationary Crushing & Screening division. The contract means that Semcon will take overall responsibility for the production of digital product information and training.

Cyber Security

Semcon stärker sin position inom cybersäkerhet genom nytt partnerskap

För att möta en växande efterfrågan inom cybersäkerhet ingår Semcon nu ett nytt partnerskap med globala Karamba Security. Genom att kombinera expertis inom mjukvaruutveckling och intrångsskydd blir de två företagen en stark aktör inom cybersäkerhetssektorn på den nordiska marknaden.

Mobility

Ramboll och Semcon vinner uppdrag för Tvärförbindelse Södertörn

I ett nytt uppdrag för Trafikverket, som gäller en del av Tvärförbindelse Södertörn, ska Ramboll och Semcon stötta effektivisering samt minskning av CO2-avtrycket med hjälp av elektrifiering, digitalisering, automatisering och optimerad massahantering.

Learning

Nytt ramavtal med Stockholms stad inom digitalt lärande

Xtractor, som är en del av Semconkoncernen, har vunnit ett nytt ramavtal med Stockholms stad som avser produktion av kommunens digitala utbildningar. Avtalet innebär att Xtractor/Semcon är förstahandsvalet av leverantörer och innefattar tjänster till ett maximalt värde på 20 miljoner kronor per år.

Project Excellence

Semcon stöttar Göteborgs Stad med expertis inom verksamhetsutveckling

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med Göteborgs Stad gällande konsulttjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling. Avtalet löper över fyra år.

Production Development

Förenklad logistik med det senaste inom AI-baserad machine vision

Inspektion är en tidskrävande del av logistikkedjan som kan göras enklare, säkrare och effektivare med hjälp av modern AI-teknik. Semcon hjälper IVISYS, som erbjuder lösningar för machine vision, med att utveckla företagets patenterade lösning för automatiserad visuell inspektion och ta verksamheten till nästa nivå.

Life Science

Semcon vinner ramavtal med Getinge

Semcon har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med Getinge. Avtalet gäller tekniska konsultjänster inom life science och täcker både produkt- och produktionsutveckling.

Digital Services

AI minskar utsläpp i skärgården

Varje sommar transporterar färjor mängder av besökare mellan öar i den svenska skärgården. Med hjälp av en ny AI-plattform kan varje skärgårdsfärja nu minska sin bränsleförbrukning med 10-25 procent, vilket bidrar till en betydande minskning av CO2-utsläppen. Detta enligt resultat från långtidstester.

Applied Autonomy

Semcon strategisk automationspartner när Boliden expanderar zinkproduktionen

Semcon hjälper Boliden med utbyggnaden av zinksmältverket i Odda, Norge. Målet med utbyggnaden är att öka zinkproduktionen med 75 procent samtidigt som avtrycket på miljön fortsätter att vara minimalt. Semcon bidrar med expertis inom processeffektivisering och transportautomation i projektet.

Product Information

Semcon vinner nytt projekt inom digital produktinformation för Volvo Cars

I ett nytt projekt tillsammans med Volvo Cars utvecklar Semcon den digitala verkstadsinformationen för en kommande elbilsmodell. Projektet involverar diagnos-, service- och reservdelsinformation och planeras pågå till september 2023.

Hållbarhet

Semcon förvärvar Goodpoint och stärker sitt hållbarhetserbjudande

Semcon förvärvar svenska hållbarhetskonsultföretaget Goodpoint. Förvärvet stärker ytterligare Semcons förmåga att stötta organisationer i den omställning som krävs för en bättre värld.

Production Development

Nytt ramavtal för automatiseringslösningar inom life science

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal som leverantör till Graniten. Avtalet, som löper tillsvidare, täcker tjänster inom robotprogrammering, el-konstruktion, mekanisk konstruktion och validering.

Energy

Automatisering stöttar storskalig produktion av grön vätgas

Semcon stöttar norska Hystar i utvecklingen av deras nya elektrolysörteknik för produktion av grön vätgas. Målet är att producera upp till 150 % mer vätgas utan att använda mer energi än med dagens konventionella process. Nu utökas projektet och Semcon går in med specialistkunskap för att produktionen av elektrolysör-stackar, som omvandlar el till vätgas och syre, ska kunna automatiseras.

Järnväg

Semcon inleder nytt projekt med den globala tågtillverkaren Talgo

Semcon har ingått ett nytt avtal med den globala tågtillverkaren Talgo. Semcon i Tyskland kommer att förse Talgo med digital underhållsdokumentation för bolagets höghastighetståg. Med effektivare underhåll säkerställs högre tillgänglighet, kvalitet och säkerhet för tågen.

Life Science

AI-baserad mjukvara stöttar effektiv sjukvård

Ny teknik öppnar upp för stora förbättringar inom sjukvården. Ett exempel är medtech-bolaget Ortomas AI-baserade operationssystem som höjer kvaliteten och effektiviserar processen vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Semcon stöttar i ett nytt samarbete Ortoma med specialistkompetens inom mjukvaruutveckling och teknisk information.

Product Development

Effektivare luftfilter med ny design

Semcon stöttar Absolent Air Care Group i utvecklingen av en ny typ av modulärt kolfiltersystem för luftrening. Med hjälp av användarstudier och expertis inom bland annat produktdesign, mekanikkonstruktion och flödesberäkning har Semcons team tagit fram en ny design som både gör filtren mer effektiva och enklare att hantera.

Learning

Semcon växer inom digitalt lärande genom förvärv i Storbritannien

Att digitala utbildningar erbjuder ett flexibelt och målgruppsanpassat lärande är något som allt fler organisationer upptäcker i spåren av covid-19-pandemin. Semcon utökar genom förvärvet av brittiska Walkgrove sitt ledande erbjudande inom digitalt lärande med lokal närvaro på en ny geografisk marknad.

Life Science

Ramavtal för nytt akutsjukhus i Västerås

Semcon har tecknat ett nytt ramavtal med Region Västmanland. Avtalet gäller  tjänster inom medicinteknisk utrustning samt informations- och kommunikationsteknik i samband med uppförandet av ett nytt akutsjukhus i Västerås.

Energy

Ny teknik för produktion av grön vätgas ska stötta framtidens energibehov

Tillsammans med norska Hystar utvecklar Semcon ny teknik för vätgasproduktion. Projektet ska öka mängden vätgas som kan produceras genom elektrolys med över 150 % jämfört med dagens elekrolysteknologi – utan att använda mer energi. Produktion av förnybar grön vätgas är en av EU:s prioriteringar och avgörande för att nå Den europeiska gröna given.

Life Science

Ny teknik för att minska blodförlust efter skada

När en kritisk skada på en arm eller ett ben leder till kraftig blodförlust måste ett tryckförband läggas. Med hjälp av innovativa lösningar, hög kompetens inom industrialisering och ekodesign stöttar Semcon Norge nu health tech-bolaget Aristeia i utvecklingen av ett unikt tryckförband som kontrollerar blödning.

Digital

Semcon förvärvar Tedsys och stärker sitt digitala erbjudande ytterligare

Semcon förvärvar det svenska it-bolaget Tedsys AB som med expertkunskap inom systemutveckling stärker koncernens digitala erbjudande ytterligare och blir en viktig del av Semcons växande verksamhet i södra Sverige.

Applied Autonomy

Autonoma fordon ska öka säkerheten på sågverk

Två av Sveriges största skogsindustribolag, Holmen och Södra, ska med hjälp av Semcon undersöka hur självkörande fordon kan förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten på sågverk och andra industrianläggningar. Potentialen är stor för denna typ av fordon att bland annat transportera virke och sågade trävaror inne på anläggningarna.

Elektrifiering

Semcon stöttar utvecklingen av ny eldriven transportlastbil

Volkswagen Caminhões e Ônibus i Brasilien lanserar nu sin nya eldrivna transportlastbil e-Delivery. Som utvecklingspartner har Semcon Brasilien bidragit med kunskap inom elektrifiering, produktutveckling, testning och strukturella analyser för att få lastbilen redo för marknaden.

Hållbarhet

Semcon intensifierar sin klimathandlingsplan

Semcon ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative, Science Based Targets initiative, Race to Zero-kampanjen och FN:s Global Compact. Dessa initiativ stödjer Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 °C över förindustriell nivå.

Digital

Semcon stärker sin digitala position genom förvärvet av it-bolaget Squeed

Semcon förvärvar 100 procent av aktierna i det svenska it-bolaget Squeed AB som under 2020 omsatte 105 miljoner kronor. Squeeds starka position inom mjukvaruutveckling och agil förändringsledning kompletterar Semcons digitala erbjudande, adderar fler branscher och breddar koncernens kundportfölj.

Product information

Nytt projekt bäddar för digitalisering av produktinformation

Många företag digitaliserar sin tekniska information och utbildning för att förbättra kundupplevelsen och stärka eftermarknadsaffären. När Sandviks division Stationary Crushing & Screening nu vill ta det steget har de valt Semcon för att genomföra en kartläggning för digitaliseringen av produktinformation och utbildningar.

Applied Autonomy

Storsatsning på autonom snöröjning på norska flygplatser

Nu tar norska flygplatsoperatören Avinor nästa steg mot autonom snöröjning genom ett nytt ramavtal gällande inköp av självkörande snöplogar.

Training

Digital utbildning ska underlätta samtal om psykisk ohälsa

Semcon utvecklar en digital utbildning för Suicide Zero som handlar just om att våga prata om självmord.

Design

Ny design för effektivare återvinningsstationer

Semcon driver tillsammans med FTI och RISE ett nytt forskningsprojekt med målet att skapa en effektivare hantering vid återvinningsstationer.

CSR

MC-ambulans ska minska mödradödligheten på den afrikanska landsbygden

Semcon har under hösten 2020 varit utvecklingspartner till Eezer Initiativet som utvecklar och implementerar unika motorcykelambulanser för minskad mödradödlighet i öst- och Centralafrika. Syftet är att gravida och nyförlösta kvinnor enklare ska kunna ta sig till sjukhus. Projektet, som nu går in i nästa fas, är en del av Semcons CSR-program.

Digital

Digitaliseringskonsulterna arbetar för ett smart och fossilfritt samhälle

För att Sverige ska bli fossilfritt till 2045 kommer det krävas en transformation av hela samhället. Semcon har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna som nu accelererar sitt strategiska arbete.

Autonomous

Nytt forskningsprojekt för säkrare självkörande fordon

I takt med att fordon får alltmer avancerade funktioner ställs nya krav på agila arbetssätt inom fordonsindustrin. Semcon är partner i ett nytt Vinnova-finansierat forskningsprojekt som ska ta fram analysmetoder och arbetsprocesser för kontinuerlig utveckling av säkra uppkopplade och automatiserade fordon.

Product Information

Nytt samarbete för effektiv digital utbildning inom skogsindustrin

Xtractor, som är en del i Semconkoncernen, har inlett ett nytt samarbete med Biometria som är en central aktör inom svensk skogsnäring. Med en ny lärplattform kommer Biometrias digitala utbildningar att bli mer moderna och effektiva. I slutändan leder det till att fler får tillgång till och kan ta del av nödvändig kunskap för att hålla igång vår skogsindustri.

Järnväg

Nya utbildningslösningar förbättrar servicen av Sheffields spårvagnar

I ett nytt projekt för kollektivtrafikföretaget Stagecoach i Storbritannien ska Semcon skapa utbildningar som stöttar servicen av de nya Citylink-spårvagnarna som ingår i Supertram-nätverket i South Yorkshire. Snabbare och effektivare underhåll innebär mer tillförlitliga spårvagnar och bättre tillgänglighet för passagerarna. Detta är i linje med Semcons mål att utöka sin verksamhet inom produktinformation för järnvägsindustrin.

Hållbarhet

Semcon stärker upp inom hållbarhet

Semcon har en lång historia av hållbar teknikutveckling. Nu stärker koncernen upp ytterligare genom att rekrytera Heidi Östlund som ny hållbarhetschef. Rekryteringen är ett led i Semcons strategiska fokus på att förstärka sin position inom området.

Design

Ny elscooter tillverkad med robotiserad origami

En kombination av unik design och en ny hållbar produktionsteknik ligger bakom det svenska innovationsföretaget STILRIDEs första elscooter i rostfritt stål. Med Semcon som samarbetspartner vill företaget utmana traditionella tillverkningstekniker och öppna upp för ny design genom att vika stål med hjälp av robotar.

CSR

Semcon utvecklar app för Räddningsmissionen

Minskat matsvinn och bra matpriser till personer med låg inkomst. Tidigare i år öppnade Räddningsmissionens matbutik MatRätt i Göteborg och för att få till en mer rättvis fördelning av matvarorna ska Semcon nu utveckla en app som hjälper till med tidsbokningen för kunderna. Appen utvecklas till viss del inom ramen för Semcons CSR-program.

Medtech

Fler strokepatienter kan räddas med datortomograf i helikopter

Semcon medverkar i ett projekt där man i ett första steg ska bevisa att det är möjligt att installera en datortomograf i en räddningshelikopter.

Produktutveckling

Semcon leder nytt forskningsprojekt om hur big data kan effektivisera produktutveckling

Hur kan företag använda big data för att förbättra sin produktutveckling? Norska Forskningsrådet tilldelar nu Semcon medel för ett nytt forskningsprojekt som ska fokusera på just det. Projektet ska undersöka hur företag som levererar komplexa system kan öka effektiviteten i sina teknik- och innovationsprocesser med hjälp av big data.

Autonomous Solutions

Semcon i nytt projekt kring självkörande fordon i Gävle hamn

I en ny förstudie för Yilport ska Semcon under hösten undersöka hur transportflöden inom Gävle hamn kan effektiviseras. Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras.

Product Information

Digitala lösningar med potential att transformera servicen inom järnvägsindustrin

Semcon planerar nu att växa sin verksamhet inom järnvägsindustrin för att möta den snabbt ökande efterfrågan på nya servicelösningar.

Product Information

Semcon utvecklar digital utbildning inför Lynk & Co:s Europalansering

Inför Europalanseringen av bilmodellen 01 har Semcon fått i uppdrag att ta fram all teknisk utbildning för att förbereda det europeiska verkstadsnätverket för lanseringen. Tillsammans med Lynk & Co ska Semcon ge mekanikerna möjlighet att digitalt ta till sig nödvändig kunskap om den nya produkten, processerna och verktygen.

Produktionsutveckling

Effektivare miljövänliga bränsleceller genom nytt produktionsprojekt

Nu fördjupar Semcon samarbetet med bränslecellstillverkaren PowerCell. Dels genom ett nytt ramavtal och dels genom utveckling av en ny robotcell med visionteknik som ska effektivisera produktionen av bränsleceller för framtidens fordon.

Life Science

Semcon utvecklingspartner för revolutionerande cancerbehandling

Strålbehandling för cancer kan idag ge mycket biverkningar för patienterna. Genom att ta tillvara på möjligheterna med ny teknik utvecklar Kongsberg Beam Technology en världsunik protonbehandling – med minimala biverkningar för olika typer av cancer. Semcon ansvarar för teknisk och digital utveckling i projektet.

Digital

Digital plattform för att minska risken för infektioner under operation

En av tio som vårdas på sjukhus får en vårdrelaterad infektion. Med hjälp av en ny digital plattform som Semcon utvecklar tillsammans med Getinge kommer det bli lättare att identifiera var risken för infektioner är som störst under operation.

Innovation

Ny AI-driven virtuell assistent för professionellt bruk

Idag är vi vana vid att föra dialog med datorer. Vi pratar med Siri och Alexa i våra hem och bilar till exempel. Men för många företag är den typen av tjänster inte ett alternativ, på grund av säkerhetsklassad data. Semcon har med hjälp av det senaste inom artificiell intelligens utvecklat en revolutionerande virtuell assistent för professionellt bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant).

Innovation

Ny robotteknik för proaktiv rengöring av fartyg

En helt ny innovation som håller skroven på stora fartyg fria från påväxt. Med Semcon som teknologipartner introducerar Jotun, världsledande inom marina beläggningar, sin revolutionerande Hull Skating Solutions (HSS) och bidrar därmed till minskade utsläpp och renare hav.

Product Information

Semcon stärker positionen inom digitala utbildningar genom förvärv

Semcon har förvärvat Stockholmsbaserade bolaget Xtractor, som kommer att ingå i affärsområdet Product Information. Förvärvet innebär att Semcon stärker sin position inom digital produktinformation genom en utökad expertis inom produktion av interaktiv webb- och mobilutbildning samt implementation av distributionsplattformar för Training (LMS).

Product Information

Ökad efterfrågan på digital eftermarknadsinformation

Ju mer komplext teknikinnehållet blir i framtidens produkter och system, desto viktigare blir service- och eftermarknadsinformationen – nyckeln till nöjda användare och effektiv service. Semcon är idag en världsledande leverantör av digital eftermarknadsinformation och har tack vare det ökade intresset under 2019 haft en bra tillväxt inom området.

Digital

Semcon i nytt partnerskap kring Edge AI

Semcon inleder ett nytt samarbete med Imagimob, som utvecklar mjukvara för Edge AI, och breddar därmed sitt digitala erbjudande ytterligare. Edge AI innebär att fler mindre produkter kan vara både uppkopplade och intelligenta.

Artificial Intelligence

Semcon utvecklar AI-driven datahantering för Stena Line

Genom att kombinera det senaste inom AI, data mining och informationsarkitektur stöttar Semcon nu rederiet Stena Line i ett nytt pilotprojekt för att utveckla en unik datahanteringslösning. En lösning som banar väg för nya digitala, hållbara och lönsamma tjänster på Stena Line.

Production Development

Samarbetande robot i laboratoriet ger snabbare analys

Med hjälp av en samarbetande robot ska Semcon automatisera analysen av prover för ett internationellt laboratorieföretag. Syftet är att skapa en snabbare och säkrare process och frigöra tid för laboratoriepersonalen att fokusera på mer avancerade uppgifter.

Applied Autonomy

Bättre vägar med hjälp av autonom teknik

Semcon har i ett norskt innovationsprojekt kring framtidens vägbyggnad utvecklat och validerat en lösning för att göra en kompaktor självkörande. Målet är att avlasta personal från svåra arbetsuppgifter, korta tiden för att bygga nya vägar och öka kvaliteten vilket ger vägarna längre livslängd.

Electrification

Semcon ny partner när VW ska elektrifiera i Brasilien

Utvecklingen av eldrivna fordon går allt snabbare. Det finns en stor potential när det gäller tunga fordon, men det innebär samtidigt en rad olika utmaningar att ta hänsyn till. I form av ett konsortium för e-mobilitet ingår Semcon i Brasilien nu ett samarbete med Volkswagen Caminhões e Ônibus för att som ett första steg utveckla den eldrivna transportlastbilen e-Delivery.

Project Excellence

Nytt samarbete ska få fler att lyckas med sina projekt

Förseningar i projekt är tyvärr både vanligt och kostsamt för många organisationer. Nu inleder Semcon ett samarbete med Velocity Management Group (VMG) för att stärka erbjudandet inom projektstyrning. Med målet att fler projekt levererar i rätt tid.

Autonomous

Autonoma lösningar testas på flygplats i unikt samverkansprojekt

Autonoma fordon är en självklar del av framtiden men hur och var ska de användas för att skapa mest nytta? I ett forskningsprojekt som undersöker ny teknik för flygplatsunderhåll utvecklar Semcon en självkörande traktor som ska hålla bankantljus fria från snö. Genom automatisering kan kostnaderna minska samtidigt som effektivitet och kvalitet ökar. Tekniken har nu testats på Örnsköldsviks flygplats för första gången.

Autonomous

Nytt partnerskap med Husqvarna inom autonom teknik

Yeti Snow Technology som utvecklar autonoma snöröjningssystem för flygplatser kan i framtiden applicera sin lösning på helt nya områden. Idag offentliggörs att Husqvarna Group blir ny delägare i bolaget tillsammans med Semcon och Øveraasen. Därmed öppnas nya möjligheter för den smarta tekniken.

Mångfald

Semcons mångfaldskampanj hyllas internationellt

Semcons kampanj Add Perspectives, som lyfter vikten av fler kvinnor i teknikbranschen, uppmärksammas i två internationella tävlingar. När European Diversity Awards idag offentliggjorde finalisterna var Semcon nominerad till både årets marknadsföringskampanj och årets team. Sedan tidigare har kampanjen, som enda svenska bidrag, nominerats till ”top awards” i vm i content marketing.

Digital

Semcon i nytt samarbete kring digitala tvillingar

Att skapa virtuella kopior av fysiska produkter innebär stora möjligheter för framtidens produktutveckling. Nu inleder Semcon ett nytt samarbete med EDRMedeso som utvecklar och säljer programvara för design, konstruktion och simulering.

Digital

Semcon utvecklar nytt spel för läxläsning i rörelse

Det finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Men hur får vi eleverna att röra sig mer? Som en del i ett forskningsprojekt för jämlik hälsa som drivs av Malmö universitet har Semcon utvecklat en mobilapplikation som kan få elever att göra läxan samtidigt som de rör sig utomhus.

Autonomous

Semcon i nytt projekt för säkrare autonoma fordon

Semcon ingår ett nytt samarbete om funktionell säkerhet med en global fordonstillverkare. Projektet ska se till att framtidens självkörande fordon blir tillförlitliga med hjälp av kvalitetssäkrade systemlösningar.

Life Science

Semcon satsar på ökad tillväxt inom life science

Livsstilsrelaterade sjukdomar, en åldrande befolkning och snabba tekniska framsteg innebär att stora investeringar behöver göras inom life science-sektorn kommande år. Nu ökar Semcon takten på tillväxt inom området.

Digital

Ny divisionschef till Digital Services på Semcon

Semcon stärker nu sin digitala närvaro ytterligare genom rekryteringen av Dragi Atanasovski. Dragi har lång erfarenhet av utveckling inom digitala tjänster och affärsutveckling, och blir från den 12 augusti chef för den nyinrättade divisionen Digital Services på Semcon.

Nyheter

Semcon dubbel vinnare i kommunikationstävling

Teknikbolaget Semcon är dubbel vinnare i Nordens största tävling inom content marketing med sin kampanj Add Perspectives.

Energy

Semcon i nytt projekt för att framtidssäkra tågens elkraft

Genom ett nytt avtal ska Semcon framtidssäkra de energianläggningar som förser tågtrafiken i Sverige med elkraft. Totalt omfattar det cirka 200 anläggningar som ser till att tågen rullar smidigt och säkert. Projektet är ett exempel på Semcons strategiska satsning på järnvägsbranschen.

Product Information

Semcon blir ny global partner till AGCO

Semcon har inlett ett flerårigt partnerskap med ledande jordbruksmaskin-tillverkaren AGCO. Avtalet innebär att Semcon kommer ta ett helhetsansvar för utveckling och produktion av deras eftermarknadsinformation.

Design

Vinnare av Stora Designpriset för unik 3D-bioprinter

BIO X, en 3D-bioprinter för mänsklig vävnad tilldelas Stora Designpriset 2019. Bakom innovationen står CELLINK som tillsammans med Semcons designavdelning har formgivit produktens yttre med ett användarvänligt och nytänkande formspråk.

Smart products

Semcon utvecklar cloudlösning för autonoma drönare

Production Development

Semcon ökar satsningen på digitaliserad och hållbar tillverkningsindustri

Efterfrågan på digitalisering inom tillverkningsindustrin blir allt större. Utöver att skapa en hållbar produktion finns stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar att göra. Nu siktar Semcon på att väsentligt utöka sin närvaro inom branschen med en unik mix av digital expertis och lång erfarenhet inom produktionsoptimering.

Nyheter

Ökat digitalt fokus när Semcon strukturerar om

Semcons största affärsområde Engineering Services omstruktureras för att vara bättre anpassat till marknadens förändringar. Syftet är att tydligare möta kundernas framtida behov och slutanvändarnas föränderliga beteenden med hela affärsområdets erbjudande i samtliga regioner och branscher. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt.

Nyheter

Semcon erbjuder kurs i spelprogrammering för ensamkommande flyktingar

Programmering är en attraktiv färdighet på arbetsmarknaden och något som kan öppna dörrar till många olika branscher världen över. Semcon erbjuder nu en kurs i spelprogrammering för att ensamkommande flyktingungdomar ska få upp ögonen för programmering och få bättre förutsättningar för framtiden.

Artificiell Intelligens

Semcon medgrundare i nya AI Innovation of Sweden

Semcon går in som medgrundare i AI Innovation of Sweden – ett nationellt initiativ som ska accelerera forskning och innovation inom Artificiell Intelligens (AI). Med omfattande erfarenhet av AI-projekt, både på teoretisk och tillämpad nivå, kommer Semcon vidareutveckla AI-lösningar som gör skillnad i människors liv.

Autonomous

Fler flygplatser kan hållas öppna med nya autonoma lösningar

Semcon ska utveckla nya autonoma lösningar för att flygplatser ska bli säkrare och kunna minska sina kostnader. Denna gång handlar det om att ta fram smarta sätt att få landningsljusen fria från snö med hjälp av självkörande fordon.

Elektrifiering

Ny elmotor på mjölkbilar minskar utsläpp

Semcon har utvecklat ett elektriskt system för mjölkpumpen som minskar varje lastbils förbrukning med upp till 5000 liter diesel per år. Dessutom minskas både buller och utsläpp på gårdarna.

Production Development

Semcon automatiserar tillverkning av miljövänliga bränsleceller

Semcon fördjupar samarbete med bränslecellsbolaget Powercell i syfte att skala upp bolagets produktion av bränsleceller, med hjälp av automatisering och robotar.

Applied Autonomy

Semcon testar självkörande snöplogar på Oslo flygplats

Nu har Yeti projektet gått in i nästa fas och de autonoma snöplogarna ska testas skarpt på Oslo flygplats i vinter.

Life Science

Nya satsningar på smart medicinteknik

Ett nytt ramavtal har även tecknats med AstraZeneca, som gäller allt från produkt- och produktionsutveckling till produktinformation.

Product Information

Smartare produktinformation med Augmented Reality

Semcon inleder ett nytt samarbete med XMReality för att med hjälp av augmented reality (AR) utveckla användarupplevelsen av produktinformation.

Applied Autonomy

Forskning om autonoma fordon ska ge bättre cykelmöjligheter

Snö, is, blöta löv och grus. Anledningarna till att färre cyklar under vinterhalvåret är många. Semcon kommer ansvara för en del av den tekniska lösningen i ett nytt forskningsprojekt som ska ta reda på hur autonoma arbetsfordon kan öka tillgängligheten på gångbanor och cykelbanor. Det kan få fler att cykla året om.

Design

Semcons produktdesign vinner två Red Dot Awards

En 3D-printer för mänsklig vävnad från CELLINK och ett användarvänligt pakethållarsystem för cykeln från Atran Velo. Det är två vinnande bidrag i Red Dot Award: Product Design 2018, och Semcon har bidragit med designen av produkterna.

UX

Digital lösning ska stötta utsatta barn

Tillsammans med SOS Barnbyar ska Semcon utveckla en digital lösning som ska stötta barn i samhällsvård i Sverige, exempelvis ensamkommande barn på flykt.

Investor Relations

Strategisk förändring av Semcons Indienverksamhet för ökad kapacitet

Semcon har idag tecknat avtal om att avyttra verksamheten i Indien, som är en del av affärsområdet Engineering & Digital Services, till det indiska bolaget ASM Technologies.

Learning

Strategiskt partnerskap med Thrive kring framtidens digitala lärplattform

Att kontinuerligt lära sig nya saker på jobbet har aldrig varit viktigare än idag. Och då gäller det att som företag kunna erbjuda sina anställda engagerande lärupplevelser med hjälp av den senaste tekniken. Semcon, via dotterbolaget Xtractor, expanderar nu sitt erbjudande inom digitalt lärande och blir exklusiv Sverige-partner till brittiska Thrive Learning, som erbjuder en innovativ lärplattform, THRIVE LXP.

News

Hyllad bilmotor kan bli unik utombordare

Snart kan en populär twin turbo treliters dieselmotor sjösättas. Semcon har i samarbete med Cimco Marine slutfört en lyckad förstudie för att omvandla motorn till marint bruk.

Product Information

Semcon förvärvar tyskt företag inom produktinformation

Semcon har förvärvat det tyska företaget HAAS-Publikationen GmbH. Genom förvärvet utökar Semcon sin närvaro inom produktinformation på den tyska marknaden.

Autonomous

Forskningsprojekt ska bevisa säkerheten hos autonoma fordon

För att autonoma fordon ska bli verklighet måste säkerheten kunna garanteras. I det omfattande forskningsprojektet ESPLANADE samarbetar svensk fordonsindustri med akademi och specialister för att skapa en nödvändig, gemensam säkerhetsmetodik.

Nyheter

Semcon bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Semcon klättrar åtta placeringar på topp 100-listan i årets Företagsbarometer och utses därmed till årets raket. Det är Universum som genomför undersökningen där ingenjörsstudenter rankar Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Smart Services

Semcon i nytt samarbete inom smarta fabriker

Nu står det klart att teknikföretaget Semcon inleder ett nytt samarbete med Kuka Nordic inom området smarta fabriker. Som systemleverantör kommer man tillsammans med Kuka arbeta för att utveckla erbjudandet för Industri 4.0 på den nordiska marknaden.

Energy

Semcon vinner projektaffär med Fortum

Teknikföretaget Semcon inleder ett nytt samarbete med energikoncernen Fortum. Projektet berör den kommande ombyggnationen av vattenkraftstationer vid
Kallsjön.

Nyheter

Semcon vinner Årets Varumärkesresa 2017

Semcon tilldelas utmärkelsen Årets Varumärkesresa 2017. Priset ges till det företag i Sverige som genomfört den mest lyckade varumärkesförflyttningen under förra året. Såväl nytänkande, genomförande som effekt utvärderas.

Nyheter

Ny affärsområdeschef till Semcon

Daniel Rundgren har utsetts till ny affärsområdeschef för Semcons största affärsområde, Engineering Services, och kommer ingå i koncernledningen.

Automotive

Semcon utvecklar förarlösa billeveranser för Volvo Bil

Nu ska teknikföretaget Semcon tillsammans med Volvo Bil testa möjligheten att förflytta bilar förarlöst genom logistikkedjan.

Automotive

Snart kan bilen leverera sig själv

Idag förflyttas en bil omkring 25 gånger manuellt innan den når slutkonsumenten. Ny forskning kan nu visa hur bilar förarlöst kan transporteras genom logistikkedjan. Systemet har utvecklats av Semcon i samarbete med sju andra företag. Redan idag finns en prototyp klar.

Design

Semcon vinner två Red Dot Awards inom produktdesign

Ett nyskapande marint sökarljus från Colorlight och ett avancerat mätinstrument utvecklat tillsammans med Orexplore. Det är Semcons två vinnande bidrag i Red Dot Award: Product Design 2017.

Pressmeddelanden

Kontakt

Kristina Ekeblad
Communications Director
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy