Legal
Dela denna sida på
  • Legal

Ann-Louise Berndtzen
Chefsjurist
+46 (0)73 966 75 20
Kontakta mig

Juridisk information

Semcon AB (publ), hädanefter kallat ”Semcon”, är ägare till den här webbplatsen och, om inget annat anges, allt innehåll. Genom att öppna och använda den här webbplatsen tillhörande Semcon eller något av företagets dotterbolag eller samarbetspartners, accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, de villkor och bestämmelser som anges i den här juridiska informationen. Observera att Semcon när som helst och enligt eget gottfinnande kan ändra dessa villkor och bestämmelser. Ändringarna börjar gälla omedelbart efter att de har anslagits. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att ändringar av villkor och bestämmelser har anslagits innebär det att du accepterar ändringarna. Semcon rekommenderar därför att du läser igenom dem regelbundet. Om något av villkoren, bestämmelserna eller stadgarna för den här webbplatsen befinns vara olagligt eller ogiltigt, påverkar detta inte giltigheten eller tillämpningen av övriga villkor.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande vårt juridiska innehåll.

Användning

Innehållet på den här webbplatsen får inte återskapas, dupliceras, kopieras, överföras, sändas, distribueras, lagras, ändras, laddas ned, återanvändas, publiceras, licensieras, återanslås, säljas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan föregående skriftligt godkännande från Semcon. Det får dock återskapas, lagras och laddas ned för strikt personlig användning och icke-kommersiella syften, eller om något annat anges, under förutsättning att all copyrightinformation och alla andra meddelanden om äganderätt i materialet bibehålls.

Varumärken och copyright

Alla varumärken, produktmärken, logotyper, texter, bilder, ljudklipp och all programvara som finns på webbplatsen tillhör, om inget annat anges, Semcon eller företagets dotterbolag, och skyddas enligt lagen om immateriella rättigheter. Med ensamrätt. All användning av produktmärken, logotyper, texter, bilder och programvara är förbjuden, om den inte har godkänts enligt föregående.

Garantifriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

Semcon garanterar inte att informationen på den här webbplatsen är korrekt eller fullständig. Semcon garanterar heller inte att informationen eller materialet på webbplatsen kommer att uppdateras. Ändringar av informationen kan göras när som helst utan föregående meddelande och kommer att tas med i nya utgåvor av webbplatsen. Semcon lämnar inga garantier för att webbplatsen är fri från virusinfektioner eller annat som har smittande eller skadliga egenskaper.

Ansvarsbegränsning

Du accepterar att din användning av webbplatsen sker helt på egen risk och att du tar på dig det fulla ansvaret för alla kostnader som uppstår i samband med användning av den här webbplatsen. Semcon ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, förhöjda, oförutsedda eller särskilda skador, följdskador eller andra skador som uppstår genom eller på annat sätt hör samman med användning eller oförmåga att använda den här webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om det gäller avtal, skadestånd, strikt ansvar eller annat, även om företaget uppmärksammats på möjligheten till sådana skador.

Andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs, publiceras eller underhålls av tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för besökarna, och Semcon åtar sig inte att övervaka eller granska innehållet på en sådan webbplats från tredje part. Semcon åtar sig inget ansvar för innehållet, informationens korrekthet eller integritetsuppfyllandet för webbplatser som ägs, publiceras eller underhålls av tredje part.

Lagar och domvärjo

Den här juridiska informationen ska lyda under svensk lag, undantaget kollisionsrättsliga principer. Alla juridiska förfaranden som uppstår genom eller gäller den här juridiska informationen kommer att hamna under de svenska domstolarnas exklusiva domvärjo.

INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Semcon respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den berörda individen. Om du inte accepterar denna integritetspolicy ska du inte använda den här webbplatsen.

Personuppgifter

Semcon kommer inte att samla in någon personligt identifierbar information om dig via den här webbplatsen, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser, om du inte har lämnat informationen till oss frivilligt. För att kunna besvara dina frågor eller uppfylla en begäran från dig kan det vara nödvändigt att fråga efter personlig information, till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Semcon kan använda den här informationen för att svara på en begäran från dig, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon i syfte att uppfylla din begäran. Semcon har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra din personliga information till tredje part.

Information som samlas in automatiskt
Semcon kan samla in information om dig som är allmän till sin natur och inte går att identifiera personligen under normal användning av webbplatsen. Sådana data visar inte vem du är och avslöjar ingen annan information av personlig natur. Exempel på sådan information är vilken sorts webbläsare du använder, datorns operativsystem och din IP-adress.

”Cookies”

När du visar den här webbplatsen eller någon annan webbplats som länkas från den här webbplatsen, kan vi lagra information på din dator i form av en ”cookie”. Med hjälp av den här informationen kan vi mäta webbplatsens aktivitet och skräddarsy informationen efter dina individuella preferenser. Cookies kan visa tid och varaktighet för besöket, vilka sidor du besöker på våra webbplatser samt vilken webbplats som refererade dig till vår webbplats. Målet är att spara tid åt dig och göra besöket mer meningsfullt.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies används av många webbplatser för att ge besökaren åtkomst till olika funktioner. Informationen i en cookie kan användas för att övervaka användarens beteende på nätet. Det finns två typer av cookies. En typ av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel tillsammans med funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan du besökte just den sidan. Den andra typen av cookie, som även kallas för ”sessionscookie”, sparas tillfälligt i datorns minne under tiden som du besöker webbplatsen. En sessionscookie kan till exempel hålla reda på vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionscookies sparas inte någon längre tid, utan försvinner när du stänger webbläsaren. Semcon använder cookies för att till exempel spara besöksstatistik.

Du kan ställa in datorn så att den blockerar cookies. Det innebär dock att Semcon inte kan garantera att alla områden på vår webbplats fungerar som avsett. Hur du bär dig åt för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs mer om de här funktionerna i instruktionerna eller på hjälpskärmen för webbläsaren.

Get in touch with this guy