En ny fantastisk värld
Välj marknad
Dela denna sida på

Mirjam Gransö
Recruiter, Product Information
+46 (0)70 777 86 01
Kontakta mig

En ny fantastisk värld.

Förändringen är oundviklig. För vissa kanske det låter skrämmande, men för Nicklas Jarl, som arbetar med AR- och VR-lösningar inom vårt affärsområde produktinformation är det ett löfte om en ny fantastisk värld. Detta är hans Semcon Story om ny teknik och hur vi alla kan ha nytta av att veta mer om den.

Den exponentiella utvecklingstakten på i stort sett alla tekniska områden håller på att förändra vår värld allt snabbare. Olika områdens inverkan på varandra påskyndar framstegen än mer. Raymond Kurzweil, nu teknisk chef på Google, kallar detta ”lagen om accelererande resultat”.

Med potential att förändra människors liv

För att hantera förändringen måste vi erkänna den, analysera den och skapa strategier baserat på hur förändringarna påverkar oss och hur vi kan dra nytta av dem. Det finns vissa typer av teknik som är mer spridda än andra, till exempel AI, som har potential att påverka alla aspekter av människors liv på ett eller annat sätt. Så finns det teknik som är omvälvande och allmänt förekommande, men som kan ha begränsade användningsområden och är av tillfällig natur.

En sådan typ av teknik kan vara de smarta telefonerna. Smarta telefoner finns överallt och har förändrat kommunikation, bankväsende, underhållning, kunskapsinhämtning och mycket annat. Samtidigt är det inte alltför svårt att föreställa sig en snar framtid då vi har bytt de handhållna enheterna mot något som är mer integrerat med människan. Det pågår mycket forskning om hjärngränssnitt, till exempel Elon Musks Neural Lace, men det återstår många steg från handhållen enhet till fullfjädrad cyborg.

Mer lättillgänglig information för slutanvändaren

Apples vd Tim Cook har sagt att Augmented Reality kommer att förändra allt. Möjligheterna att få tillgång till information på ett naturligare sätt genom digitala assistenter, till exempel Amazons Alexa, ökar snabbt. Men arbetet för att göra det möjligt att presentera information visuellt utan skärmar är fortfarande i sin linda. Även om det finns vissa produkter, till exempel HoloLens2 och Magic Leap, är de fortfarande ganska dyra och måste nog sägas ha potential för förbättring. Dock är de lovande tecken på att något verkligen kan komma att förändras i hur vi samspelar med och hanterar världen och saker i vår omgivning.

Möjligheten till detta är det vi på Semcon Product Information vill skapa och göra tillgänglig för våra kunder. Vi vill göra all vår högklassiga produktinformation mer lättillgänglig. Vi vill presentera nya sätt att förmedla kunskap till fälttekniker, bilägare, mekaniker, operatörer och alla andra som använder den information vi framställer varje dag.

Som jag nämnde är tekniken ännu inte så mogen att den kan ersätta de smarta telefonerna. Men med tanke på lagen om accelererande resultat kan vi vara ganska säkra på att den inte ligger så långt borta. Det är därför vi redan nu producerar lösningar för förstärkt verklighet och annan teknik för utökad verklighet (Extended Reality). För detta är en utveckling av teknik som anpassas efter mänskligt beteende. Och det är vad vi gör på Semcon – vi utvecklar produkter baserade på mänskligt beteende.

Fakta::
Namn: Nicklas Jarl
Titel: Concept owner AR/VR på Product Information
Utbildning: Kultur och kommunikation, HMI, PM
Har arbetat på Semcon sedan: 1999–2012, 2018–
Jag har roligast på jobbet när jag…: arbetar tillsammans med kunderna för att hitta tekniska lösningar för att hantera gamla och nya utmaningar.

Om Semcon Stories

Semcon Stories är en artikelserie för alla som undrar hur det är att arbeta på Semcon. Med Semcon Stories får våra medarbetare tillfälle att belysa olika spännande aspekter av sina jobb.

Kontakt

Mirjam Gransö
Recruiter, Product Information
+46 (0)70 777 86 01
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy