Att ge oombedda råd
Välj marknad
Dela denna sida på

Mirjam Gransö
Recruiter, Product Information
+46 (0)70 777 86 01
Kontakta mig

Att ge oombedda råd.

Att ge någon råd kan vara en utmaning. Hur vet du om du har rätt kunskap och den bakgrundsinformation som krävs för att kunna ge de bästa råden? Och hur ställer du de svåra frågorna? Funderingar som dessa är vardagsmat för Sara Eriksson, som arbetar som Learning Advisor. Hon ger råd till kunder om hur de bäst kan använda lärande för att driva förändring i sina organisationer.

När jag började på Semcon för fem år sedan var mitt huvudfokus att skriva innehåll till utbildningar för våra kunder. Även om jag inte förstod det själv började jag ge råd direkt. För det är vad vi gör som konsulter. Vi hjälper våra kunder och ofta har vi specifik kunskap som vi delar med oss av. Det är ju därför de vänder sig till oss i första taget.

Hur mycket ska vi utmana?

I mina första projekt brottades jag med att hitta balansen i hur mycket jag skulle utmana kunden med det jag tyckte var den bästa lösningen för att stötta deras lärande. Det kändes viktigt för mig att respektera förståelsen de hade för deras organisation och för ämnet i sig. Men jag ville ändå bidra med min erfarenhet och kunskap. Så hörde jag av en kollega att han fått följande kommentar från en kund:

”Du ställer alltid sådana svåra frågor. Det är så typiskt Semcon.”

Det fick mig att tänka att vi kanske borde våga utmana ännu lite mer. Just denna kund verkade en gnutta frustrerad, men framför allt tacksam för de svåra frågorna som han behövde kunna ge svar på. Han förstod att de tillförde värde.

Sara Eriksson, Learning Advisor på Semcon

Att ställa de svåra frågorna

Jag lärde mig mycket från den kollegan och från kommentaren från kunden. Det är när vi är lite obekväma, när vi ställer de där svåra frågorna, som vi verkligen kan bidra.

I min nuvarande roll återkommer jag ofta till just det exemplet för att hitta modet att ge råd – både när det efterfrågas och särskilt i situationer när det inte efterfrågas. Här är två vanliga scenarier:

Scenario 1

Ibland har kunden en idé om vilket område de vill att en kurs ska omfatta. Men när vi analyserar behovet av lärande och pratar med målgruppen så inser vi att det faktiska problemet är inom ett annat område. Kanske behöver kursen fokusera på ledarskapsutbildning i stället för processutbildning för att nå den önskade förändringen. I sådana fall är det upp till oss att faktiskt visa och förklara varför vi ser bättre effekt av ett annat utbildningsinitiativ.

Scenario 2

Det kunden efterfrågar är inte alltid den bästa leveransen. Till exempel, om kunden vill ha ett endags digitalt webbinarium behöver vi utvärdera om det är den bästa metoden för deltagarna att uppnå lärandemålen. Det kan leda till några obekväma frågor från oss om vad de vill uppnå och vilka möjligheter det finns för att stötta andra sorters lärsituationer. I slutändan kanske vi kommer fram till att ett annat upplägg är mer effektivt, till exempel några korta digitala utbildningsmoduler som följs upp av en timmes digital workshop.

Med det sagt fortsätter jag att utmana mig själv för att kunna utmana våra kunder – så att jag kan hjälpa dem på allra bästa sätt. Med både efterfrågade och oombedda råd.

Fakta
Namn: Sara Eriksson
Titel: Learning Advisor
Utbildning: MSc i Lärande & Ledarskap (Chalmers Tekniska Högskola), Gymnasielärarexamen i matematik och teknik, BSc i Teknisk Design (Chalmers Tekniska Högskola)
Arbetat på Semcon sedan: 2018

Kontakt

Mirjam Gransö
Recruiter, Product Information
+46 (0)70 777 86 01
Kontakta mig

Erik Baljeu Djurback
General Manager Semcon Learning
+46 (0)736 827 653
Kontakta mig

Fler Semcon Stories

Get in touch with this guy