Sex skäl att investera i Semcon
Välj marknad
Dela denna sida på

Björn Strömberg
Finanschef
+46 (0)31 721 03 05
Kontakta mig

Sex skäl att investera i Semcon.

Det ökade behovet av digitalisering och innovativa lösningar för produkter och tjänster gör Semcon väl positionerat för tillväxt. Genom en kombination av spetskompetens inom fysiska produkter, produktion och digitala tjänster skapas ett unikt erbjudande för en stor kundbas i en bredd av branscher. Med en stark finansiell ställning finns även möjlighet att växa genom förvärv.

1. Ökat behov av teknik

Investeringar i ny teknik såsom digitalisering, elektrifiering, autonoma applikationer och AI bedöms öka med 15-25 procent per år de kommande åren – ofta genom prioriterade och mindre konjunktur-känsliga satsningar. Samtidigt förstärks outsourcingtrenden i takt med att efterfrågan på specialistkompetens ökar i kombination med att kunderna tenderar att renodla sin verksamhet

2. Ökat fokus på service- och eftermarknadslösningar

När en effektivare service- och eftermarknadsaffär prioriteras allt högre av kunderna ökar efterfrågan av digital produktinformation, där Semcons erbjudanden är i absolut framkant globalt. Över 75 procent av omsättningen för erbjudandet utgörs av lösningsbaserade leveranser och funktionsåtaganden, vilket skapar förutsättning för långsiktiga och lönsamma samarbeten – en andel som förväntas öka ytterligare.

3. En unik kombination ger större kundbas

Till skillnad från rena IT- eller ingenjörsbolag kan Semcon erbjuda kunderna både och – en unik kombination av digitala tjänster och avancerad produkt- och produktionsutveckling. Det innebär ökad relevans mot en bredare kundbas, från traditionell teknikutveckling till senaste AI-lösningarna. Genom integrerade lösningar skapas förutsättningar för bättre tillväxt, effektivitet samt lägre kostnader för kunderna.

4. Ökad branschdifferentiering

Med Semcons breda branschnärvaro kan kompetenser balanseras efter var efterfrågan och lönsamheten är mest fördelaktig. Det medför långsiktiga och mindre konjunkturkänsliga partnerskap. Den högteknologiska expertisen från bland annat fordonsbranschen efterfrågas alltmer inom andra branscher som står inför omfattande digitaliseringsutmaningar.

5. Inspirerade kollegor grunden till lönsam tillväxt

Kombinationen av Semcons internationella spetskompetens och en mångfald av perspektiv skapar förutsättningar för smarta lösningar med människan i centrum. Det skapar nöjda användare, vilket medför att både kunderna och Semcon blir mer konkurrenskraftiga och lönsamma. Både kundnöjdhet och medarbetarengagemang är på rekordhöga nivåer.

6. Stark finansiell ställning

Under perioden 2015–2020 har Semcons rörelsemarginal mer än fördubblats. Kassaflödet har också varit starkt, vilket gör att koncernens finansiella ställning är stark. Den starka balansräkningen utgör en stabil grund för organisk tillväxt och förvärv.

Kontakt

Björn Strömberg
Finanschef
+46 (0)31 721 03 05
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy