Rapporter
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-september 2018:

Mina kollegors imponerande engagemang och positiva energi fortsätter att ge resultat. Varje dag gör vi skillnad genom att utveckla smart teknik som skapar nytta för slutanvändarna och ökad konkurrenskraft för våra kunder. Både kundnöjdheten och det interna engagemanget är på mycket höga nivåer, vilket det finansiella resultatet bekräftar. För andra kvartalet i rad fördubblar vi vårt rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Vår djupa kompetens inom produktutveckling, produktionsoptimering och eftermarknad är eftertraktad på marknaden. Samtidigt ger förflyttningen mot attraktivare affärs- och leveransmodeller tillsammans med en ökad intern effektivisering och produktivitet tydliga resultat.

Efterfrågan på våra erbjudanden är god inom samtliga branscher, vilket har resulterat i en mer balanserad branschfördelning av vår verksamhet. Vår nya etablering i Södertälje och ett djupare samarbete med AstraZeneca är ett exempel på vår satsning inom Life Science. Tack vare att våra kompetenser är branschöverskridande kan expertis överföras mellan avdelningar, marknader och affärsområden. Behovet av smarta digitala lösningar, såsom AI, automation och elektrifiering är stort, vilket positionerar oss väl och vi kan dra nytta av bredden i vårt erbjudande. Allt från att maximera driftstid och användarupplevelse genom smart produktinformation till automatiserade lösningar, som exempelvis det nya samarbetet med Powercell för tillverkning av miljövänliga bränsleceller.

Det ökande behovet av digitala lösningar tillsammans med vårt djupa kunnande inom R&D har varit en del i det förbättrade resultatet. Engineering Services har en stark resultatutveckling jämfört med samma period föregående år, där vi ser resultatförbättringar i framför allt Sverige och Norge. Affärsområdet Product Information, som hade en utmanande start på året, har under det tredje kvartalet förbättrat sitt resultat och den positiva trenden förväntas fortsätta tillbaka till tidigare lönsamhetsnivåer. Förvärvet av Haas-Publikationen GmbH, som genomfördes i april, bidrar till ett förbättrat resultat.

Med ytterligare marginalförstärkande åtgärder och goda marknadsförutsättningar tror vi på en positiv resultatutveckling för koncernen i slutet av året. Vi har fantastiska medarbetare, en bra position och ett attraktivt erbjudande som tillsammans ger goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställa årsredovisning i tryckt form

Om du önskar beställa vår senaste årsredovisning i tryckt format, vänligen fyll i formuläret nedan.

Mer på detta temat

Get in touch with this guy