Rapporter
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-mars 2018:

Det är ett fantastiskt engagemang och driv på Semcon. Passionen att med teknik skapa utmärkta användarupplevelser genomsyrar företaget. Genom vårt fokus på marginalförstärkande åtgärder inom affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet, redovisar vi ett starkt resultat för det första kvartalet. Trots en negativ kalendereffekt är rörelseresultatet på samma nivå som föregående år. Samtidigt har arbetet med vårt varumärke och vår kultur stärkt Semcons position som en attraktiv arbetsgivare.

För affärsområdet Engineering Services når vi högsta lönsamhet någonsin och passerar för första gången en rörelsemarginal på 10 procent. Efterfrågan på affärsområdets erbjudanden inom produktutveckling och produktionsoptimering är god. Vi har även fått förtroendet från ett flertal nya kunder som valt att teckna ramavtal med Semcon under kvartalet. Detta skapar bra förutsättningar framåt.

Resultatet för affärsområdet Product Information är, som tidigare aviserats, på en lägre nivå i första kvartalet jämfört med föregående år. Lägre volymer i pågående kunduppdrag har påverkat resultatet negativt. Nya samarbeten har inte fullt ut kompenserat för volymminskningen, men vi förväntar oss en successiv resultatförbättring genom ökade intäkter under andra halvåret 2018. Intresset för digitaliserad produktinformation tillsammans med erbjudanden som moderniserar våra kunders eftermarknadserbjudande är stort. Det strategiska förvärvet av tyska Haas-Publikationen i april stärker Semcons position inom produktinformation på den tyska marknaden. Det ger också Semcon en spetskompetens inom järnvägsindustrin som leder till intäktssynergier på ett flertal marknader. Förvärvet förväntas ge positiv effekt på såväl rörelsemarginal som vinst per aktie 2018.

Det pågår många projekt där vi hjälper våra kunder att digitalisera sitt erbjudande med smart teknik. Ett exempel är demonstrationen av världens första autonoma snöplogar för flygplatser, vilket har genererat stort intresse och uppmärksamhet globalt. Med hjälp av teknik utvecklad av Semcon kan snöröjningen effektiviseras, lönsamheten för flygplatsoperatörer öka och förseningarna minska. Vårt framgångsrika designteam har återigen uppmärksammats genom att vinna två internationella priser för sitt arbete med pakethållarsystem och 3D-skrivare för mänsklig vävnad.

Arbetet med marginalförstärkande åtgärder fortsätter i hela koncernen. Likaså vårt kontinuerliga fokus på våra engagerade medarbetare som skapar fantastiska användarupplevelser av teknik – varje dag. Trots att de två kommande kvartalen är säsongsmässigt svagare ser vi positivt på resultatutveckling för resterande delen av året.

Delårsrapporter

Årsredovisningar