Rapporter
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-mars 2019:

Genom vårt fokus på ständiga förbättringar i alla dimensioner ökar vi rörelseresultatet i första kvartalet och stärker rörelsemarginalen från 8,5 procent till 9,1 procent. Genomförda effektiviseringar, produktivitetsökningar och prishöjningar tillsammans med god efterfrågan på bland annat våra digitala tjänster har bidragit till förbättrad lönsamhet. Vår ambition att åstadkomma en högre grad av branschdiversifiering ger också resultat. Andelen av koncernens totala försäljning till industri- och life science-kunder är nu större än omsättningen mot fordonsindustrin.

Teknik och digitalisering berör alla vilket gör att vi på Semcon är mer relevanta än någonsin för fler kunder och branscher. Digitaliseringen skapar också stora möjligheter för en hållbar utveckling. Vårt engagemang i Fossilfritt Sverige genom digitaliseringskonsulternas färdplan är ett viktigt initiativ där vi inledde ett samarbete under kvartalet. Ett flertal nya strategiskt viktiga ramavtal har tecknats i inledningen av året däribland ett ramavtal med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Vi är också medgrundare till initiativet AI Innovation of Sweden, som ska accelerera forskning och innovation inom området.

Omstruktureringen av nya affärsområdet Engineering & Digital Services har genomförts enligt plan. Syftet är att vara bättre rustade för snabba teknikskiften, nya kundbehov och föränderliga användarbeteenden. Vi har nu en ännu bättre plattform för att utveckla vårt digitala erbjudande, men också att öka vår interna potential och effektivitet. Rensat för omstruktureringskostnader är affärsområdets rörelseresultat i stort sett på samma nivå som föregående år. Tillväxten har påverkats negativt av den pågående kompetensväxlingen mot ett mer digitalt fokus. Successivt förväntas dock tillväxten öka i takt med att omställningen får genomslag.

Digitaliseringen genomsyrar också affärsområdet Product Information, vilket tillsammans med nya strategiskt viktiga affärer har bidragit till ett fortsatt förbättrat resultat. Kundnöjdheten är hög och vårt erbjudande att bidra med stort värde inom bland annat kundernas eftermarknadsaffär genom kostnadseffektiva produktinformationslösningar är attraktivt. Vi förväntar oss att den positiva utvecklingen fortsätter under 2019.

Andra kvartalets rörelseresultat kommer belastas av kostnader av engångskaraktär relaterade till omstruktureringen av affärsområdet Engineering & Digital Services med cirka fyra miljoner kronor samt att kvartalet innehåller en arbetsdag färre jämfört med samma period föregående år. Omstruktureringen förväntas ge en marginellt positiv effekt på resultatet för helåret 2019. De totala årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor med full effekt 2020.

Vi har etablerat oss på en högre lönsamhetsnivå och skapat en bra bas med stark finansiell ställning som ger goda förutsättningar för ökad tillväxt och fortsatta resultatförbättringar. Samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår kultur och interna arbetsmiljö för att attrahera och inspirera medarbetare.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställa årsredovisning i tryckt form

Om du önskar beställa vår senaste årsredovisning i tryckt format, vänligen fyll i formuläret nedan.

Mer på detta temat

Get in touch with this guy