Rapporter
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Rapporter.

Vd:s kommentar på bokslutskommuniké 2019:

Vi avslutar 2019 med ett intensivt och framgångsrikt sista kvartal där vi ökar rörelseresultatet med 20 procent jämfört med föregående år och når en rörelsemarginal på 10 procent. När vi summerar året har vi förbättrat rörelseresultatet med 19 procent, ökat vinsten per aktie med 15 procent och närmat oss rörelsemarginalmålet på 8 procent.

De senaste årens framgångsrika strategiska förflyttning mot nya teknikområden, satsning på erbjudanden inom digitalisering, ökad branschdiversifiering, positiv produktivitetsutveckling och andra marginalförstärkande åtgärder har resulterat i successivt förbättrad rörelsemarginal och en stark finansiell ställning.

Affärsområdet Product Information fortsätter att utveckla sitt ledande erbjudande inom digitala eftermarknadslösningar. Med hjälp av AI kan nu våra kunder effektivisera sin serviceaffär och därmed säkra maximal drifttid, men också optimera prestanda genom förebyggande underhåll. I takt med att teknik blir allt mer komplex är våra eftermarknadslösningar mer relevanta än någonsin, vilket vi ser i en ökad efterfrågan. Intresset för Semcons erbjudande inom produktinformation har under 2019 inneburit en organisk tillväxt på 9 procent och ett förbättrat rörelseresultat med över 50 procent för affärsområdet jämfört med 2018. Över 70 procent av affärerna är helhetsåtaganden vilket skapar långsiktiga och stabila samarbeten.

Genom affärsområdet Engineering & Digital Services har Semcon tagit en tydlig position i marknaden med genuint ingenjörskunnande inom utveckling av produkter och produktion. Tillsammans med våra specialistkunskaper inom exempelvis elektrifiering, digitalisering och autonoma applikationer skapar det ett attraktivt erbjudande som är i linje med våra kunders utmaningar i samtliga branscher. Engineering & Digital Services har stärkt rörelsemarginalen under 2019, men en lägre efterfrågan från fordonsindustrin har under året haft en negativ effekt på affärsområdets tillväxt. Våra satsningar inom Life Science-området, där vi har specialistkunskap både inom produktionsutveckling och medicinteknik, gav bra resultat i form av en organisk tillväxt på 23 procent.

Investeringsbehovet för att utveckla morgondagens teknik är fortsatt stort hos våra kunder. För att möta det ökade behovet från marknaden och förbättra förutsättningarna för tillväxt har vi tagit investeringar i säljstöttande insatser inom framför allt affärsområdet Engineering & Digital Services. Investeringarna förväntas initialt ha en viss negativ påverkan på rörelseresultatet under första kvartalet 2020. De förväntas dock ge positiva effekter för helåret. Sammantaget har vi avslutat 2019 starkt och går in i ett nytt år med tillväxt och ytterligare förbättrad rörelsemarginal som ambition.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Mer på detta temat

Get in touch with this guy