Rapporter
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Rapporter.

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-juni 2018:

Jag imponeras av det stora engagemanget hos mina medarbetare, som tillsammans med våra kunder gör skillnad för människor runtom i världen – varje dag. Värdet och nyttan vi bidrar med till våra kunder och slutanvändare avspeglar sig också i vårt finansiella resultat. Vi avslutar första halvåret med ett bra andra kvartal där vi mer än fördubblar rörelseresultatet jämfört med samma kvartal föregående år. Fler kunder ser potentialen att sänka sina totala kostnader och öka sin konkurrenskraft genom ett mer omfattande samarbete med Semcon. Vi har under kvartalet tecknat ett antal nya ramavtal med kunder såsom SKF, Trafikverket, Siemens Industrial Turbomachinery, Essity, Stockholms läns landsting och Getinge, vilket ger oss en bra position för framtiden.

Affärsområdet Engineering Services fortsätter att väsentligt förbättra sitt resultat. Resultatförbättringen är en följd av en högre produktivitet och kostnadseffektivitet samtidigt som vi har förfinat våra erbjudanden och effektiviserat vår arbetsmodell. Efterfrågan på våra tjänster är god och det är glädjande att vi tar nya affärer med digitaliseringsfokus inom flera olika branscher, såsom autonoma fordon, industri 4.0 och energisektorn. Där kan vi utnyttja våra kompetenser inom bland annat artificiell intelligens [AI] och användarupplevelser (UX) tvärfunktionellt. I Norge har vi också hög aktivitet med stor kompetens inom uppkopplade produkter där nya större samarbeten initierats och lönsamheten förbättrats.

Resultatet för affärsområdet Product Information hittills i år är på lägre nivåer jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på minskade volymer, då ett par stora kunder omlokaliserat sin produktion av eftermarknadsinformation avseende den asiatiska marknaden. Även om nya affärer ännu inte har lyckats kompensera fullt ut, så förväntar vi oss en successiv resultatförbättring under andra halvåret i enlighet med vår tidigare kommunikation. Vi har nyligen tecknat ett nytt samarbetsavtal med en global maskintillverkare och har utökat samarbeten inom telekombranschen med fokus på Managed Service-leveranser. Förvärvet av Haas-Publikationen i Tyskland positionerar oss väl mot järnvägsindustrin där vi har identifierat ett stort antal affärsmöjligheter.

Sammanfattningsvis gör vi ett finansiellt starkt andra kvartal för koncernen jämfört med föregående år och vi tror på en fortsatt positiv resultatutveckling under kommande halvår även om tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt. Arbetet med våra marginalförstärkande åtgärder fortsätter. Likaså vår ständiga prioritering att skapa en inspirerande och attraktiv arbetsplats för våra passionerade medarbetare.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställa årsredovisning i tryckt form

Om du önskar beställa vår senaste årsredovisning i tryckt format, vänligen fyll i formuläret nedan.

Mer på detta temat