Rapporter och presentationer
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-juni 2021:

Stark tillväxt i kvartalet och historiskt hög lönsamhet.

Vår strategiska förflyttning var fortsatt framgångsrik under andra kvartalet. Omsättningen ökade både organiskt och genom förvärv, totalt 11 procent, samtidigt som lönsamheten var historiskt hög, kassaflödet stabilt och nettokassan nära 200 Mkr. It-bolaget Squeed konsolideras från maj och vi gläds åt att välkomna våra nya medarbetare. Efterfrågan är god och vi växer inom prioriterade områden.

Historiskt hög rörelsemarginal
Efter att tidigare ha fokuserat på marginalförstärkande åtgärder konstaterar jag att vi nu ligger på en stabilt hög lönsamhetsnivå som ger utrymme för ökat tillväxtfokus. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 40 Mkr och marginalen var 8,9 procent. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras delvis av omstruktureringskostnader, men även av strategisk förflyttning och produktivitetsförbättringar. Rullande tolv månader var rörelsemarginalen historiskt höga 10,2 procent, vilket är i linje med det finansiella målet. Omsättningen i kvartalet uppgick till 445 Mkr och den organiska tillväxten var 9 procent.

Förvärv stärker Engineering & Digital Services
Förvärvet av Squeed i kvartalet stärker affärsområdet Engineering & Digital Services digitala position och tillför drygt 100 Mkr i omsättning på årsbasis samt kunder i nya branscher som e-handel, finans & försäkring och media. Verksamheten bidrar med värdefull spetskompetens inom bland annat fullstackutveckling och molntjänster och integrationsarbetet löper på som planerat. Under kvartalet fortsatte tillväxten inom life science att vara stark (+39 procent). Vi ser stor potential i fler långsiktiga affärer inom energibranschen och gläds åt ett nytt ramavtal med Vattenfall för produktion av smart och hållbar energi. Ramavtalet löper 2021-2024, med möjlighet till förlängning i två år.

Trender gynnar Product Information
Affärsområdet Product Information fortsatte att redovisa hög lönsamhet och för andra kvartalet var rörelsemarginalen 13,8 procent. Den organiska tillväxten var 13 procent, bland annat driven av hög efterfrågan på digitalt lärande. Vi förväntar oss att tillväxten fortsätter i takt med att hållbara digitala eftermarknadsaffärer prioriteras högre hos våra kunder. Semcon är en av marknadens största leverantörer av digital eftermarknadsinformation och det finns goda förutsättningar att växa denna affär ytterligare. Andelen långsiktiga helhetsåtaganden är fortsatt på en hög nivå och vårt kompetenscenter i Ungern bidrar framgångsrikt till multi-siteaffärer med hög produktivitet.

Accelererat hållbarhetsarbete
Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av Semcon och genom såväl smarta produkter och produktionslösningar som digitaliserade eftermarknadstjänster bidrar vi till förbättringar som bland annat ger lägre klimatpåverkan. Omvärldens ökade fokus på omställning mot hållbar innovation skapar stora möjligheter både för vår affär och en framtidssäkrad värld.

Vi har nu intensifierat vår klimathandlingsplan och anslutit oss till flera hållbarhetsinitiativ, däribland Science Based Targets- initiativet. Jag är stolt över att vi höjer ambitionen ytterligare i dessa viktiga frågor. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med kollegor, kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners för att göra allt som står i vår makt, dels inom Semcon och dels genom utveckling av marknadens mest hållbara lösningar.

Utsikt framåt
Semcons aktieägare beslutade den 2 juli att dela ut 3 kronor per aktie, vilket motsvarar 53 procent av 2020 års vinst per aktie efter utspädning. Även efter utdelningen och förvärvet av Squeed har vi en stark balansräkning och bra position för att växa ytterligare, både organiskt och genom strategiska förvärv som stärker vårt erbjudande och breddar vår branschmix.

Det är hög energi i verksamheten och jag förväntar mig att vår tillväxtresa kommer att fortsätta under det tredje kvartalet. Efterfrågan på våra tjänster förväntas vara hög och det blir en inspirerande höst. Men först lite sommar att se fram emot.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy