Rapporter och presentationer
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Vd:s kommentar i delårsrapporten januari-mars 2022

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

Digitaliseringen och den gröna omställning som företag i alla branscher står inför ger en hög efterfrågan på Semcons specialisttjänster av innovativ och hållbar produkt- och produktionsutveckling samt digitala eftermarknadslösningar. Tillväxten i kvartalet var stark, drivet av hög efterfrågan och förvärv, samtidigt som lönsamhetsutvecklingen var mycket god. Vi välkomnade ännu fler nya kollegor och stärkte vår position inom hållbarhet ytterligare genom förvärvet av
Goodpoint. Separationsprojektet löper på som planerat och parallellt pågår förberedelser för en eventuell börsnotering av Product Information.

Läs hela vd-kommentaren i vår delårsrapport. 

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy