Rapporter och presentationer
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Vd:s kommentar på delårsrapport januari-mars 2021:

Historiskt hög rörelsemarginal

Trenden från det andra halvåret 2020 håller i sig. Efterfrågan på hållbar teknik ökar successivt och vi har nu avslutat ytterligare ett kvartal med både hög lönsamhet och starkt kassaflöde. Koncernens rörelsemarginal var på en historiskt hög nivå, 11,0 procent jämfört med 10,2 procent samma period föregående år.

God tillväxt inom prioriterade områden
Den strategiska förflyttningen avseende erbjudande, branschdiversifiering och affärsmodell syns i kvartalet bland annat genom att vi växer ytterligare inom prioriterade områden såsom life science och digitala tjänster. Jag ser fortsatt att de förändringar vi genomfört, tillsammans med starka makrotrender som ökat fokus på hållbarhet och behov av digital transformation, positionerar oss väl för tillväxt.

Omsättningstillväxten påverkades som väntat av omstruktureringen under andra kvartalet och avyttringen av Indien under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt innehöll perioden en arbetsdag mindre än motsvarande kvartal föregående år.

Att vi reser mindre och arbetar mer på distans har resulterat i något lägre kostnader. Vi ska behålla det bästa av det vi lärt oss avseende flexibilitet och nya arbetssätt, vilket även framöver kommer att innebära en lägre kostnadsnivå. Vår senaste medarbetarundersökning visar samtidigt att även medarbetarnöjdheten har ökat till historiskt höga nivåer, både för koncernen och respektive affärsområde, vilket betyder att vår attraktivitet som arbetsgivare fortsätter att stärkas.

Åtgärder har stärkt marginalen
För affärsområdet Engineering & Digital Services fortsatte rörelsemarginalförbättringen under ytterligare ett kvartal. Detta visar att vår kompetensförflyttning och de marginalförstärkande åtgärderna under 2020 haft önskad effekt. Tillväxten inom life science är på en hög nivå, framför allt på den svenska marknaden, och uppgick till 32 procent för första kvartalet. Rekryteringsbehovet inom Engineering & Digital Services är nu stort tack vare goda tillväxtmöjligheter, inte minst inom digitala tjänster där vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande. I Norge vann nyligen Yeti Move, där Semcon är delägare och utvecklingspartner, en affär med norska Avinor avseende självkörande snöplogar för flygplatser. Det medför nya möjligheter för bolaget och Semcon framöver.

Ökad efterfrågan på eftermarknadslösningar
Inom affärsområdet Product Information är det fokus på tillväxt då efterfrågan på digitala eftermarknadslösningar stadigt ökar. Digitala utbildningslösningar och hållbara effektiviseringar av service och underhåll har påverkats positivt av nya beteenden kopplat till pandemin, en utveckling vi tror kommer att fortsätta. Affärsområdets rörelsemarginal var 16,6 procent för första kvartalet och totalt arbetar nu 790 kollegor inom Product Information. Det är fler än någonsin tidigare och Semcon är nu en av världens största leverantörer av digital produktinformation. Andelen funktionsåtaganden och långa projekt uppgår till över 75 procent av affärsområdets omsättning och återkommande licenskontrakt ökar.

Fortsatt positiv utveckling
Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under det andra kvartalet som föregående år präglades av omstruktureringar. Med genomförda åtgärder och goda marknadsutsikter ser jag att vi rör oss i rätt riktning i förhållande till våra nya finansiella mål.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy