Inför årsstämma
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Årsstämma 2022.

Semcons årsstämma 2022 kommer att hållas i Göteborg fredagen den 29 april 2022.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen till e-postadress ir@semcon.com. Märk ärende med ”Årsstämma 2022”.

För att beaktas på dagordningen måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 11 mars 2022.

Valberedning inför årsstämma 2022

Till valberedning i Semcon AB inför årsstämman 2022 har följande personer utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2019 och gäller tills vidare:

  • Karin Dennford, Ordförande i valberedningen, JCE Group AB
  • Mats Andersson, Nordea Investment Funds
  • Johan Hagberg
  • Eva Elmstedt, Styrelseordförande Semcon AB, adjungerad ledamot

Förslag till valberedningen e-postas till valberedning@semcon.com senast tisdagen den 1 februari 2022.

Kontakt

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy