Finansiell kalender
Välj språk
Dela denna sida på

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Finansiell kalender.

 Rapporter och Årsstämma  Datum
 Delårsrapport januari-september 2017  27 oktober 2017
 Bokslutskommuniké 2017 8 februari 2018