Finansiell kalender
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Finansiell kalender.

Rapporter och årsstämma Datum
Bokslutskommuniké 2018 7 februari 2019, kl. 08.00
Delårsrapport januari-mars 2019 24 april 2019, kl. 08.00
Årsstämma 2019 24 april 2019
Delårsrapport januari-juni 2019 16 juli 2019, kl. 08.00
Delårsrapport januari-september 2019 24 oktober 2019, kl. 08.00
Bokslutskommuniké 2019 6 februari 2020, kl. 08.00

Mer på detta temat