Finansiell kalender
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Finansiell kalender.

Rapporter och årsstämma Datum
Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018, kl 08.00
Bokslutskommuniké 2018 7 februari 2019, kl 08.00

Mer på detta temat