Finansiell kalender
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Finansiell kalender.

Rapporter och årsstämma Datum
Delårsrapport januari-september 2019 24 oktober 2019, kl. 08.00
Bokslutskommuniké 2019 6 februari 2020, kl. 08.00

Mer på detta temat

Get in touch with this guy