Finansiell kalender
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Finansiell kalender.

Rapporter och Årsstämma Datum
Delårsrapport januari-juni 2018 17 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 7 februari 2019

Mer på detta temat