Finansiell kalender
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Finansiell kalender.

Rapporter och årsstämma Datum
Bokslutskommuniké 2020 10 februari 2021, kl. 08.00
Delårsrapport januari-mars 2021 29 april 2021, kl. 08.00
Årsstämma 2021 29 april 2021
Delårsrapport januari-juni 2021 16 juli 2021, kl. 08.00
Delårsrapport januari-september 2021 19 oktober 2021, kl. 08.00
Bokslutskommuniké 2021 9 februari 2022, kl. 08.00

Mer på detta temat

Get in touch with this guy