Finansiell kalender
Välj marknad
Dela denna sida på

Per Nilsson
Kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Finansiell kalender.

Rapporter och årsstämma Datum
Delårsrapport januari-september 2020 22 oktober 2020, kl. 08.00
Bokslutskommuniké 2020 10 februari 2021, kl. 08.00

Mer på detta temat

Get in touch with this guy