Finansiell kalender
Välj språk
Dela denna sida på

Per Nilsson
Corporate Communication and Marketing Director
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Finansiell kalender.

Rapporter och Årsstämma Datum
Delårsrapport januari-september 2017 27 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017 8 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 25 april 2018
Årsstämma 2018 25 april 2018
Delårsrapport januari-juni 2018 17 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 7 februari 2019