Finansiell kalender
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

Finansiell kalender.

Rapporter och bolagsstämmor Datum
Delårsrapport januari-juni 2022 19 juli 2022, kl 08.00
Delårsrapport januari-september 2022 26 oktober 2022, kl 08.00
Bokslutskommuniké 2022 8 februari 2023, kl 08.00

Mer på detta temat

Get in touch with this guy