Årsredovisning 2020
Välj marknad
Dela denna sida på

Kristina Ekeblad
Investor Relations Manager
+46 (0)704 130 926
Kontakta mig

ÅRSREDOVISNING 2020.

Ladda ner årsredovisningen

År 2020 påverkades i hög grad av covid-19-pandemin. Trots en extrem samhällsförändring på kort tid, ställde vi om snabbt och effektivt till distansarbete och genomförde nödvändiga omstruktureringar. För koncernen nådde vi, trots omstruktureringar, en rörelsemarginal för helåret om 8,0 procent. Vi har därmed för 2020 uppnått samtliga de finansiella mål som styrelsen tidigare fastställt. Vi har accelererat vår strategiska förflyttning avseende erbjudande, branschdiversifiering och affärsmodell och är nu väl positionerade för att möta den efterfrågan av hållbar och användarvänlig teknik som vi ser är större än någonsin.

Hållbarhet på Semcon.

På Semcon är vi övertygade om att vi gör världen lite bättre – varje dag. Vi skapar hållbara lösningar som gör livet bättre för människor över hela världen.

Läs vår hållbarhetsrapport

Utveckling av ny teknik spelar en viktig roll på resan till ett mer hållbart samhälle. Genom exempelvis digitalisering, elektrifiering, autonoma fordon, fossilfri energiutvinning och medicinteknik har hållbarhet blivit ett allt tydligare genomgående drag i våra erbjudanden och leveranser.

Integrerad approach

Hållbarhet är en integrerad del av vår mission, vårt kunderbjudande och vår interna företagskultur. Vår hållbarhetsansats är riktad mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål och grundar sig på vår Policy för Hållbarhet & Kvalitet samt på vår Code of Conduct.

Vi har valt att inrikta vårt hållbarhetsarbete på fem huvudsakliga perspektiv. Dessa perspektiv ska genomsyra vår organisation, våra erbjudanden, våra arbetssätt och våra målsättningar. De fem perspektiven som vi definierat som avgörande för hållbar utveckling är:

Året i siffror.

Stark avslutning på året där fjärde kvartalets rörelsemarginal uppgick till 12,1 procent (10,0). Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till 130 Mkr (142), vilket gav en rörelsemarginal på 8,0 procent (7,6). Året som gick var utmanande på många sätt till följd av pandemin men innehöll även en positiv utveckling – bland annat tack vare en förstärkt digital trend.

Affärsområdet Engineering & Digital Services påverkades i stor utsträckning av covid-19-effekter med minskade intäkter och omstruktureringskostnader. Genomförda omstruktureringar har inneburit en viktig strategisk förflyttning och kompetensväxling och året avslutades med en stark rörelsemarginalutveckling.

Affärsområdet Product Information redovisade en mycket god resultatförbättring och nådde en rörelsemarginal på 15,4 procent (9,4). Vinsten per aktie uppgick till 5,70 kr (6,04).

Människorna först.

På Semcon drivs vi av en genuin nyfikenhet på människor och deras beteenden. Allt vi gör handlar om människorna som använder våra kunders produkter och tjänster – slutanvändarna. Vi är drygt 2 000 medarbetare i sju länder som sätter människan först och tillsammans gör skillnad för våra kunder.

Vi kan konstatera att medarbetarna i hög utsträckning fortsatt säger att de rekommenderar Semcon som arbetsplats. 80 procent av medarbetarna ger Semcon ett högt betyg som rekommenderad arbetsplats, vilket ger oss en så kallad net promoter score på fortsatt höga +34. Vi är övertygade om att mångfald i kombination med en inkluderande kultur är en nyckel till framgång. Med varje nytt perspektiv ökar vi vår förståelse för slutanvändaren.

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Vidare läsning

Get in touch with this guy