Årsredovisning 2019
Välj marknad
Dela denna sida på

Björn Strömberg
Finanschef
+46 (0)31 721 03 05
Kontakta mig

VD-ord: Goda förutsättningar för långsiktig tillväxt

Under 2019 har de senaste årens strategiska prioriteringar givit resultat. Försäljningen av digitaliseringstjänster har ökat, andelen helhetsåtaganden har blivit fler och branschmixen har förbättrats ytterligare. Rörelseresultatet förbättrades med 19 procent jämfört med 2018, vinsten per aktie ökade med 15 procent och vi har en finansiell ställning som är bland de starkaste i branschen.

Med en rörelsemarginal för helåret på 7,6 procent, närmar vi oss nu vårt finansiella mål på 8 procent. Genom stabil finansiell ställning och god lönsamhet skapas förutsättningar för tillväxt.

Osäkerheten på marknaden har ökat väsentligt sedan utbredningen av covid-19 och det är svårt att i skrivande stund göra en välgrundad bedömning av dess konsekvenser. Vi har sedan en tid tillbaka genomfört förberedande aktiviteter på alla våra marknader i koncernen och vidtar skyndsamt åtgärder när så krävs.

Hållbarhet på Semcon.

På Semcon är vi övertygade om att vi gör världen lite bättre – varje dag. Vi skapar hållbara lösningar som gör livet bättre för människor över hela världen.

Läs vår hållbarhetsrapport

Utveckling av ny teknik spelar en viktig roll på resan till ett mer hållbart samhälle.

Genom exempelvis digitalisering, elektrifiering, autonoma fordon, fossilfri energiutvinning och medicinteknik har hållbarhet blivit ett allt tydligare genomgående drag i våra erbjudanden och leveranser.

Integrerad approach

Hållbarhet är en integrerad del av vår mission, vårt kunderbjudande och vår interna företagskultur. Vår hållbarhetsansats är riktad mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål och grundar sig på vår Policy för Hållbarhet & Kvalitet samt på vår Code of Conduct.

Vi har valt att inrikta vårt hållbarhetsarbete på fem huvudsakliga perspektiv. Dessa perspektiv ska genomsyra vår organisation, våra erbjudanden, våra arbetssätt och våra målsättningar. De fem perspektiven som vi definierat som avgörande för hållbar utveckling är:

Året i siffror.

Stark avslutning på året där fjärde kvartalets rörelsemarginal uppgick till 10,0 procent (8,4). Rörelseresultatet för helåret 2019 förbättrades med 19 procent till 142 Mkr (120), vilket gav en rörelsemarginal på 7,6 procent (6,5).

Vinsten per aktie ökade med 15 procent till 6,04 kr (5,25) och styrelsen förslår en höjning av utdelningen till 3,40 kr (3,00) per aktie.

Läs vår ekonomiska redovisning

Människorna först.

Läs mer om våra medarbetare

På Semcon drivs vi av en genuin nyfikenhet på människor och deras beteenden. Allt vi gör handlar om människorna som använder våra kunders produkter och tjänster – slutanvändarna. Vi är drygt 2 200 medarbetare i åtta länder som sätter människan först och tillsammans gör skillnad för våra kunder. Vid slutet av 2019 har vi blivit cirka 150 fler kollegor på Semcon.

Vi kan konstatera att medarbetarna i hög utsträckning fortsatt säger att de rekommenderar Semcon som arbetsplats. 77 procent av medarbetarna ger Semcon ett högt betyg som rekommenderad arbetsplats, vilket ger oss en så kallad net promoter score på fortsatt höga +25.

Vi är övertygade om att mångfald i kombination med en inkluderande kultur är en nyckel till framgång. Med varje nytt perspektiv ökar vi vår förståelse för slutanvändaren.

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Relaterat material

Fler investerarsidor

Get in touch with this guy