Årsredovisning 2018
Välj marknad
Dela denna sida på

Björn Strömberg
Finanschef
+46 (0)31 721 03 05
Kontakta mig

Per Nilsson
Kommunikations- och marknadschef
+46 (0)73 973 72 00
Kontakta mig

Människorna som sätter människan först.

Slutanvändarens behov och beteenden är nyckeln i allt vi gör. Ju mer vi förstår användaren, desto bättre produkter utvecklar vi. Det bidrar till en inspirerande arbetsplats, nöjdare kunder och högre lönsamhet. För oss har teknik inget egenvärde, det viktiga är vilken nytta den skapar. Därför sätter vi alltid människan först, från slutanvändare till kunder och inte minst våra medarbetare.

För att vara en attraktiv arbetsplats tycker vi att det är viktigt att vara tydliga med varför vi finns och vad vi står för som företag. Under året har vi definierat hur vår företagskultur ser ut när den är som allra bäst. Vi summerar den i sex beskrivande värderingsprinciper. Läs mer om dem här. 

Vi mäter vår attraktivitet som arbetsgivare med eNPS, vilket står för Employee Net Promoter Score och är ett mått på hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till  vänner och bekanta. Ett eNPS-värde kan variera från –100 till +100. Vad som är ett bra värde är olika i olika industrier, länder och kulturer men ett riktmärke brukar vara att över 0 är bra, över +20 är väldigt bra och över +50 är enastående. Vid den senaste mätningen uppgick Semcons eNPS till +22.

Året i siffror.

Semcon ökar rörelseresultatet med 26 procent och vinsten per aktie med 31 procent jämfört med föregående år. Den finansiella ställning är god, med en nettokassa på 44 miljoner kronor vid utgången av 2018.

Mot bakgrund av Semcons resultat och goda finansiella ställning föreslår styrelsen en höjning av den ordinarie utdelningen till 3,00 kronor per aktie.

Läs vår ekonomiska redovisning

Intäkter och rörelsemarginal

Flexibel affärsmodell.

Genom våra affärsmodeller skapar vi ökat värde – inte bara för våra aktieägare utan också för våra kunder. Framför allt i våra lösningsbaserade leveranser och funktionsåtaganden, när vi kommer in tidigt i produktutvecklingsprocessen eller affärs och konceptutvecklingsprocessen, kan vi skapa ökat värde för våra kunder. Semcons huvudsakliga affärsmodell bygger på tre flexibla leveransmodeller med möjlighet att binda samman vår expertis runt om i världen – och ge kunden den lösning som passar bäst för situationen. Våra lösningar bygger på innovation, expertis och modet att våga utmana när det behövs.

Läs mer om våra affärsmodeller

Självkörande snöplogar på Oslo flygplats

Varje vinter leder snöproblem till mängder av försenade flyg och strandade resenärer. Med autonom snöröjning kan flygplatser världen över bli mer effektiva och minska förseningarna.
I början av 2018 gjorde självkörande snöplogar för första gången en landningsbana fri från snö på Fagernes flygplats i Norge, tack vare Yeti Snow Technology, som samägs av Semcon och Øveraasen. Under hösten gick projektet för Avinor in i nästa fas och snöplogarna testas skarpt på Oslo flygplats under vintern.

Hållbarhet på Semcon.

Läs vår hållbarhetsrapport

Med utgångspunkt i Semcons leveranser löper hållbarhetsansatsen som en röd tråd. Tillsammans med våra kunder säkerställer vi hållbar produktutveckling baserad på mänskligt beteende. Det är avgörande för våra kunders framtid och det finns inget som kan vara viktigare för oss på Semcon. Det är så vi skapar värde. Vi ser på hållbarhet som en integrerad del av vår mission, vårt kunderbjudande och vår interna företagskultur. Vår hållbarhetsansats är riktad mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Integrerad approach

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår organisation och vårt åtagande beskriver och värderar vi arbetet utifrån fem olika perspektiv:

Relaterat material

Get in touch with this guy