Investerare
Välj språk
Dela denna sida på
  • Investerare

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Peter Ryman
Group Business Controller and Mergers & Acquisitions
+46 (0)704 62 52 34
E-post

Rapporter och Årsstämma Datum
Delårsrapport januari-mars 2017 26 april 2017
Årsstämma 2017 26 april 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 19 juli 2017
Delårsrapport januari-september 2017 27 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017 8 februari 2018

Prenumerationsservice

Här kan du prenumera på finansiella rapporter, årsredovisning och presssmeddelanden.

Pressmeddelanden

Klicka på länken nedan för att komma till Nyheter & Media där samtliga av Semcons pressmeddelanden publiceras.

Kontakt

Isabelle Ljunggren
Investor Relations Manager
+46 (0)708 30 08 90
E-post

Peter Ryman
Group Business Controller and Mergers & Acquisitions
+46 (0)704 62 52 34
E-post