Investerare
Välj språk
Dela denna sida på
  • Investerare

Per Nilsson
Corporate Communication and Marketing Director
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Peter Ryman
Group Business Controller and Mergers & Acquisitions
+46 (0)704 62 52 34
E-post

Rapporter och Årsstämma Datum
Delårsrapport januari-september 2017 27 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017 8 februari 2018

Prenumerationsservice

Här kan du prenumera på finansiella rapporter, årsredovisning och presssmeddelanden.

Pressmeddelanden

Klicka på länken nedan för att komma till Nyheter & Media där samtliga av Semcons pressmeddelanden publiceras.

Kontakt

Per Nilsson
Corporate Communication and Marketing Director
+46 (0)73 973 72 00
E-post

Peter Ryman
Group Business Controller and Mergers & Acquisitions
+46 (0)704 62 52 34
E-post