Industrisektorn
Dela denna sida på
  • Industrisektorn
Johanna Stenfeldt, Manager Mechanical Design, Product Design Engineering

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Sara Sjögren
Country Manager Sweden East & South
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

Industri-sektorn.

Många industriföretag står idag inför stora förändringar i sina produktionsmiljöer. Nu är det rätt tid att förbereda sig för framtiden och utnyttja de möjligheter som uppstår genom exempelvis digitalisering och automatisering.

Optimering för framtiden

Vi befinner oss mitt i Industri 4.0, som också kallas den fjärde industriella revolutionen. Denna innefattar en kombination av olika tekniska lösningar inom automatisering och processindustriell informations- och tillverkningsteknik.

Semcons unika kombination av avancerade digitala kompetenser tillsammans med 40 års erfarenhet av produktionsutveckling gör att vi förstår hela produktionsprocessen – och vi vet hur vi ska optimera den.

Produktions-utveckling

Semcon är en oberoende integratör med lång erfarenhet av att arbeta med produktionsutveckling i flera branscher. Vi kan hjälpa till med allt från att minska underhållskostnader, skapa snabbare produktionsflöden, effektivare lokal planering och digitalisering av hela eller delar av produktionen.

Produkt-information för verkstads-industrin

Förändringarna inom tillverkningsindustrin ger stora möjligheter att utforska och utveckla nya affärsmodeller, samt skapa nya möjligheter att tillföra värde och sticka ut från konkurrenterna. Semcons tjänster och lösningar inom produktinformation stöttar våra kunder i att förbättra hela sin eftermarknadspotential.

Applied Autonomy

Öka värdet på dina maskiner och fordon genom att göra dem autonoma. Industrisektorn behöver ständigt utveckla mer kostnadseffektiva, miljövänliga processer och produkter. Många företag tittar nu på autonoma lösningar som nästa steg på vägen till förbättring.

Elektrifiering

Genom att ersätta fossila bränslen med elkraft kan vi uppnå miljömässiga, kostnads- och effektivitetsmål. Det möjliggör också för mer användarvänliga produkter som är kompatibla med framtida tekniker. Ta del av vår strategi för hur du gör dina maskiner elektriska.

Produkt-utveckling

Resan fram till en slutgiltig produkt är fylld av utmaningar och förutsättningar att ta hänsyn till. På Semcon hjälper vi varje dag våra kunder med att göra deras idéer till verklighet. Vårt fokus på forskning och användarupplevelser (UX) skapar en unik möjlighet att kombinera teknik, användbarhet och design.

Get in touch with this guy