Hållbarhetserbjudanden
Välj marknad
Dela denna sida på
 • Hållbarhetserbjudanden

Heidi Östlund
Hållbarhetschef, Semcon
+46 (0)70 413 09 41
Kontakta mig

Magnus Boman
VD, Goodpoint
+46 70 821 31 29
Kontakta mig

EN PARTNER UNDER HELA DIN HÅLLBARHETSRESA.

Vi hjälper din organisation
att bli mer hållbar.

Med experter inom både hållbarhet och grön och innovativ teknik stöttar vi företag genom hela livscykeln av hållbar produkt- och produktionsutveckling. Genom att förvärva Goodpoint, ett ledande konsultföretag inom hållbarhet, har vi tillfört 40 års erfarenhet inom hela området, från klimat och miljö till social hållbarhet.

Ta en titt på vårt breda utbud av tjänster nedan.

Affärsstrategi

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Så låt oss ta en titt på din organisation och värdekedja och sätta en plan för framtiden. Tillsammans kan vi se till att din verksamhet förblir konkurrenskraftig och drar nytta av alla nya möjligheter som kommer med en hållbar affärsstrategi.

Vi kan stötta med till exempel:

 • En hållbar affärsstrategi
 • Strategisk design & innovation (t.ex. cirkulära affärsmodeller)

Produkter & tjänster

På Semcon kan vi både fysiska och digitala produkter. Genom ett ökat fokus på eco-design och banbrytande digitala lösningar kan vi stötta företag att minska sina utsläpp samt i förflyttningen till en cirkulär ekonomi. I detta ingår även att möta nuvarande och kommande lagkrav.

Vi kan stötta med till exempel:

 • Eco-design av produkter och tjänster
 • Uppkopplade produkter (som möjliggörare för cirkulära loopar)
 • Tjänstefiering (produkt som tjänst)
 • Livscykelanalyser
 • Produktrelaterade legala krav (t ex REACH och ESPR)

Produktions-
utveckling

Öppna dörren till en säkrare och effektivare produktionsmiljö, designad för låga utsläpp och minskad resursförbrukning.

Vi kan stötta med till exempel:

 • Smart factory (t.ex. IoT, robotik, AI, VR/AR, digital twins, 3D-printing
 • LEAN
 • Energieffektiv produktion
 • Grön energiproduktion (t.ex. vätgas)
 • Cirkulär tillverkning

Produkt-
information

Digital produktinformation ökar i betydelse och är något som hjälper företag att uppfylla regulatoriska krav samt hållbarhetsrelaterade transparenskrav.

Vi kan stötta med digitalt produktinformation, till exempel:

 • Digitala produktpass
 • Environmental Product Declarations (EPD)
 • Service och reparation, uppgradering, demontering och återvinningsinformation via portaler eller appar

Ansvarsfull organisation & värdekedja

Ett hållbarhetsprogram måste inte bara följa tillämpliga lagar och standarder, det behöver också vara integrerat i hela organisationen och värdekedjan.

Vi kan stötta med till exempel:

 • Klimatberäkningar och science based targets
 • Energibesiktningar och energieffektiviseringsprogram
 • Ledningssystem
 • Program för mänskliga rättigheter och affärsetik
 • Uthyrning av hållbarhetskonsulter

Hållbarhets-
rapporter & kommunikation

Vi kan stötta med hållbarhetsrapporter och kommunikations-material som är anpassade till tillämpliga och kommande lagkrav och standarder samt underlätta hållbarhets-rapportering genom automatiserade och datadrivna lösningar.

Vi kan stötta med till exempel:

 • Hållbarhetsrapporter förenliga med GRI, TCFD, TNFD, SASB, UNGPRF etc.
 • CSRD gapanalys och färdplan
 • Rapportering enligt EU:s taxonomi
 • Rapportering i CDP
 • Hållbarhetskommunikation i tryckta, digitala och sociala medier

Digitalt lärande

Förutom att digitala lösningar för lärande minskar utsläpp kopplade till affärsresor, kan det också öka medvetenheten och kompetensen kring olika hållbarhetsämnen och därmed hjälpa till att integrera hållbarhet i hela verksamheten.

Vi kan stötta med digitalt lärande inom till exempel:

 • Hållbar produkt-, tjänste- och produktionsutveckling
 • Grön teknik
 • Klimat- och miljö
 • Mänskliga rättigheter och affärsetik

Semcon + Goodpoint

2022 blev ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbarhet, Goodpoint, en del av Semconfamiljen. Det innebär att vi nu kan göra ännu större skillnad för vår planet.

Läs mer om Goodpoints hållbarhetsexpertis.

Get in touch with this guy