XLPM för Göteborgs Stad
Välj marknad
Dela denna sida på
 • XLPM för Göteborgs Stad

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Projektmetodiken XLPM utformad för Göteborgs Stad.

Sedan 1 januari 2023 finns det två ramavtal mellan Göteborgs Stad med dess förvaltningar och bolag och Semcon. Det ena avtalet avser en verksamhetslicens för XLPM Online och det andra avtalet avser konsultstöd och utbildningar kopplat XLPM.

Semcon är ett internationellt teknikbolag med huvudkontor på Lindholmen i Göteborg. Project Excellence är en avdelning på Semcon som är experter på allt inom projektverksamheter.

Avdelningen Project Excellence har tre verksamhetsområden

Läs mer om vårt erbjudande för Göteborgs Stad

XLPM konsultstöd

Semcon Project Excellence hjälper kunder att utveckla och effektivisera deras projektverksamhet.

Vårt förhållningssätt kring projekthantering utgår från ett helhetstänk som heter Project Excellence.  Vi har erfarna medarbetare med lång erfarenhet och kompetens inom projekt-, program- och portföljledning. Våra konsulter driver implementering av XLMP projektmetodik och vi stöttar verksamheter till exempel att etablera projektkontor.

Göteborgs Stad kan avropa följande konsultstöd från Semcon Project Excellence:

 • Projektanalys – mognadsanalys
 • XLMP införande
 • Verksamhetsanpassning efter införande (exempelvis uppsättning av portföljstyrning, projektkontor, med mera)
 • Mentorskap
 • Individuell coaching
 • Generell support (exempelvis med enstaka frågeställningar gällande metodiken)
 • Övrigt relaterat till projektmetodiken

Pris för ovanstående tjänster enligt avtal.

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

XLPM online

XLPM online är lätt att använda och ger dig som användare tillgång till stöd för att arbeta med uppdrag, projekt, program och projektportföljer. XLPM stödjer även det agila principerna och dess arbetssätt.

XLPM online innehåller:

 • Modeller för att styra och leda uppdrag, projekt, program, initiativ och portföljer
 • Stöd, checklistor och verktyg för vad som ska göras av modellernas olika roller, t.ex. projektledare, projektmedlem och projektsponsor
 • Mallar för det dagliga projektarbetet
 • Verktyg för att nå framgång med sina projekt men även för att välja rätt projekt att genomföra för att uppnå verksamhetens mål

Exempel på kunder som använder XLPM’s projektmetodik

Inom Göteborgs Stad har flera verksamheter infört XLPM. Exempel på bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad som använder XLPM:

 • Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Exploateringsförvaltningen
 • Stadsmiljöförvaltningen
 • Stadsfastighetsförvaltningen

XLPM online – den digitala handboken, här skapar du ditt användarkonto: XLPM (xlpm-online.com). Kontakta oss för att komma igång.

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

XLPM utbildningar

I kursöversikten hittar du alla utbildningar som finns som standard att boka eller anmäla sitt intresse till. Har du frågor eller funderingar om någon av utbildningarna, vill du göra en bokning så är du välkommen att höra av dig till Semcons utbildningsansvarig: therese.hallberg@semcon.com

Semcon Project Excellence erbjuder Göteborgs Stad tre utbildningsnivåer:

 • Nivå 1 – Grundutbildning inom projeketledning
 • Nivå 2 – Fortsättningsutbildningar
 • Nivå 3 – Special/ fördjupningsutbildningar

För samtliga XLPM utbildningar gäller: Utbildningsmaterial ingår, fika och lunch, upp till 15 deltagare i klassrummet, upp till 10 deltagare per kurs om den är på distans, *Priset per deltagare gäller vid minst 6 deltagare.

Nivå 1 – Grundutbildningar i projektarbete utifrån projektmetodiken XLPM

INTRESSEANMÄLAN

Utbildning Typ Pris per kursdeltagare*
Grundutbildning (XLPM) för projektledare Klassrum/ distans 6 500 kr
Grundutbildning (XLPM) för projektmedlemmar Klassrum/ distans 2 500 kr
Att leda ett uppdrag Klassrum/ distans 2 500 kr
Introduktion till agil projektledning och Scrum Klassrum/ distans 2 500 kr
Linjechefers roller i projekt Klassrum/ distans 1 500 kr
Bli framgångsrik som projektägare Klassrum/ distans 2 500 kr

Nivå 2 – XLPM – fortsättningsutbildningar

INTRESSEANMÄLAN

Utbildning Typ Pris per kursdeltagare*
Agil projektledning Klassrum 6 500 kr
Projektplanering och projektstyrning Klassrum 4 500 kr
Kravhantering Klassrum / distans 2 500 kr
Riskhantering i projekt Klassrum / distans 2 500 kr
Programledning Klassrum / distans 2 500 kr
Portföljledning Klassrum / distans 2 500 kr
Effektivisera ditt projektkontor Klassrum / distans 2 500 kr

Nivå 3 – XLPM – fördjupningskurser

INTRESSEANMÄLAN

Utbildning Typ Pris
Human Skills i projektorganisationer Klassrum 12 500 kr
Effektiva team med hjälp av feedback Klassrum / distans 1000 kr

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Vad är en projektmetodik?

För att uppnå önskat projektresultat på ett effektivt och lönsamt sätt så är ofta en väletablerad projektmetodik lösningen. XLPM är en projektmetodik som stödjer er projektverksamhet och innehåller de verktyg ni behöver för att lyckas med era projekt.

Varför skall ni arbeta med en projektmetodik som XLPM?

Om alla inom verksamheten som arbetar med projekt börjar att arbeta på ett likvärdigt och gemensamt sätt så kommer det att uppstå många nyttor.

 • Ger verksamheten ett gemensamt språk och använder samma mallar och dokument
 • Definierar och tydliggör projektets roller och dess ansvar och befogenheter
 • Är ett komplett stöd för hela verksamheten från strategisk styrning, effektstyrning, förändringsledning till projektstyrning.
 • Bidrar till att mer effektivt projektarbete
 • Ökar mognaden i verksamheten som får ut större effekt av det som investeras i projekt och program

Exempel på XLPM-kunder från offentliga verksamheter:

 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
 • Eskilstuna Kommun
 • Gävle Kommun
 • Migrationsverket
 • Nacka Energi
 • Nacka Vatten och Avlopp
 • Haninge Kommun
 • Telge/Södertälje Kommun
 • Trafikverket
 • Tullverket
 • Älvkarleby Kommun

Kontakta oss gärna om några frågor eller om det önskas göras avrop via ramavtalet.

Kontakt

Torvald Brännström
Area Manager Project Excellence, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 42
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Mer innehåll om vår projektmetodik

Get in touch with this guy