AI-driven virtuell assistent maximerar nyttan av data
Dela denna sida på
  • Erbjudanden
  • AI-driven virtuell assistent maximerar nyttan av data

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Gustav Tempelman
Department Manager, Product Information
+46 701 60 39 00
Kontakta mig

AI-driven virtuell assistent maximerar nyttan av data.

Idag är vi vana vid att föra dialog med datorer. Vi pratar med Siri och Alexa i våra hem och bilar till exempel. Men för många företag är den typen av tjänster inte ett alternativ, på grund av säkerhetsklassad data. Semcon har med hjälp av det senaste inom artificiell intelligens utvecklat en revolutionerande virtuell assistent för professionellt bruk.

De flesta företag hanterar numera stora mängder data. Men hur kommer den till bäst nytta?

Semcons AI-drivna virtuella assistent SIA (Semcon Intelligent Assistant) baseras på vår unika datahanteringsplattform S4, som gör att all data i alla olika system kan kopplas samman med den som behöver tillgång.

GUIDE - SÅ ÖKAR DU UPTIME MED AI

Semcon Intelligent Assistant (SIA) - revolutionerande virtuell assistent för professionellt bruk.

Ett av många användningsområden för den här lösningen är service. För ju mer avancerad teknik blir, desto mer komplex blir den att underhålla. Och mängderna data att hantera för en servicetekniker är enorma.

Semcons intelligenta assistent SIA hjälper ditt företag att:

  • Strukturera stora mängder data från olika källor
  • Hitta svar och samband omöjliga för en människa att se
  • Effektivisera service och maximera tiden som maskiner och system fungerar som de ska
  • Möjliggöra för framtida digitala satsningar tack vare optimerad datahantering
  • Beroende på säkerhetsklassningen av datan kan vi skapa en lösning helt utan kontakt med externa system
Att hitta rätt i sådana här mängder av data och dessutom validera den information du hittar inom en rimlig tid är en övermäktig uppgift. Fram tills nu.

Jonas Öster, Business Developer och Project Manager på Semcon

Skalbart semantiskt lager

Den AI-drivna virtuella assistenten har kunnat utvecklas tack vare Semcons mix av spetskompetens inom områden som informationshantering och AI. Med hjälp av en data miner struktureras datan och ett semantiskt lager bestående av ontologier byggs upp. Det är detta som tydliggör samband och relevans i datan, och strukturerar den så att den virtuella assistenten kan hitta den efterfrågade informationen.

Vår lösning kan anpassas efter varje företags specifika utmaningar, vare sig det handlar om informationssökning eller hantering av data för att möjliggöra vidare digitala satsningar.

Gustav Tempelman, Department Manager, Product Information på Semcon

Levererar korrekt svar snabbt

Byggd med det allra senaste inom Artificiell Intelligens klarar den virtuella assistenten inte bara att hitta rätt i enorma mängder av data, den kan också hitta samband som skulle vara omöjliga för en människa att se. Du får svar på din fråga i valfritt format och anpassat till den enhet du använder. Assistenten förstår naturligt språk, den kan resonera sig fram till rätt svar och hålla en dialog med användaren.

New call-to-action

Kontakt

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Gustav Tempelman
Department Manager, Product Information
+46 701 60 39 00
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy