VR & 3D-Skanning
Dela denna sida på

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Upplev framtiden med Virtual Reality och 3D-skanning.

Ett effektivt sätt som sparar pengar

Tekniken med 3D-skanning och virtuell verklighet drar ett streck över gamla tiders svårtydda skisser och ungefärliga rumsuppskattningar. Upplev istället din framtida produktionsmiljö redan på planeringsstadiet och få alla detaljer rätt från början.

När planeringen av nya produktionsmiljöer kan placeras i en digital tredimensionell miljö får du äntligen ett alternativ till krångliga 2D-ritningar. I tre enkla steg förflyttar Semcons specialister på 3D-skanning och VR dig till en kopia av verkligheten med nästintill exakt information om hur er produktionsmiljö kan se ut och fungera.

Visualisering med 3D-skanning öppnar för möjligheter. Framförallt är det ett effektivt sätt att arbeta på som sparar pengar och säkerställer ett bra slutresultat. Eventuella problem identifieras tidigt och lokalerna kan optimeras innan de färdigställs.

Tekniken vänder sig främst till producerande industri men har även testats med framgång inom bygg- och infrastruktursprojekt. Allt från små detaljer till stora komplexa lokaler kan digitaliseras, visualiseras, optimeras och upplevas. Vi ser också hur samarbetet i teamen blir bättre när alla delar samma bild.

Robert Eliasson, Production Development

Avancerad teknik, enkel att använda

Digitala virtuella verkligheter för industriella tillämpningar är inte längre science fiction. Det är ett relativt lättanvänt verktyg som ger direkta verklighetsnära resultat. Att scanna en fabrikslokal med 3D-teknik är enklare än de flesta föreställer sig. Det påminner om Googles Streetview men med underliggande digital information som går att analysera och göra beräkningar utifrån.

Projektet från skanning till att se och uppleva lokalen i VR sker i tre steg:
1. Först själva 3D-skanningen av fabrikslokaler och utrustning som resulterar i 360-graders fotografier och ett digitalt detaljrikt punktmoln. Levererat i ett lättanvänt användargränssnitt.
2. I steg två modellerar vi den befintliga eller planerade lokalen med tillhörande utrustning i valfritt CAD-system. Som indata fungerar såväl skannerinformation som 2D-layouter. Resultatet är en flexibel, ren och tydlig 3D-modell av layouten.
3. I det tredje steget visualiserar vi 3D-modellen i en VR-miljö. Hela VR-utrustningen placeras sedan hos er för utvärdering och analys under en överenskommen tid.

Kontakt

Robert Eliasson
Production Development, Engineering & Digital Services
+46 (0)765 69 83 63
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy