Vattenkraft
Dela denna sida på

Johan Lundström
Area Manager Life Science / Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 66 73 01
Kontakta mig

Specialister på Vattenkraft.

Vilken roll spelar vattenkraften idag och hur kan man ta vara på energikällans potential? Här kan du läsa om Semcons erfarenheter – och våra tankar inför framtiden med digital vattenkraft.

LADDA NER VÅR PDF GUIDE

Under 2017 stod vattenkraft för 40 % av elproduktionen.

74 % av världens totala mängd förnybara energi genereras av vattenkraft.

Till år 2035 uppskattar FN att den globala energikonsumtionen har ökat med 50 %.

Den intelligenta vattenkraften

Vi ser fler och fler exempel på hur aktörer runt om i världen förändrar sitt sätt att arbeta med energikällan och hur dess betydelse ökar, då mer och mer intermittent kraftproduktion tillförs elsystemet. I denna förändring är intelligent styrning och övervakning ännu viktigare än tidigare. Stationerna ska kunna köras på ännu fler flexibla sätt – och med hög tillgänglighet för att balansera fluktuationer i elnätet. Detta ställer stora krav på styrsystemen. Vi ser hur ny teknik som exempelvis maskininlärning och artificiell intelligens kan användas som ett verktyg för att identifiera utvecklingsområden inom drift av kraftstationer. Vår förhoppning är att vi hittills bara har sett en liten del av vad som är möjligt inom den digitala vattenkraften. Semcons ambition är att kunna tillföra nya insikter och arbetsmetoder – med hjälp av vår kombinerade kunskap inom energiproduktion och uppkopplade enheter.

Vår kompetens inom el- och kontrollutrustning

Sedan 90-talet har Semcon erbjudit specialisttjänster och totalentreprenader inom el- och kontrollutrustningar för vattenkraft. Tillsammans med våra partners kan vi driva kompletta projekt, från projektering och utveckling till validering, driftsättning och teknisk dokumentation. Allt genom att bygga upp varje projekt på relevant kompetens, modern och beprövad teknik såväl som ett kundfokuserat perspektiv.

Vi arbetar bland annat inom specialistområden som:

 • PLC, HMI och SCADA för stationsstyrning
 • Stations- och aggregatstyrning
 • Magnetiseringar
 • Hjälpsystem
 • Fjärrkontroll
 • Generatorställverk
 • Lokalförsörjning
 • Turbinreglering
 • Reläskyddssystem
 • DC-system
 • Högspänningsställverk
 • Provning och idrifttagning

 

Pdf guide till vattenkraft

Kontakt

Johan Lundström
Area Manager Life Science / Energy, Engineering & Digital Services
+46 (0)739 66 73 01
Kontakta mig

Mer på detta temat

Get in touch with this guy