Tjänstefiering
Dela denna sida på

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Var är du på resan mot en tjänstefierad affär?

Snabb teknikutveckling, ökad konkurrens, stora samhällsutmaningar och förändrade kundbeteenden gör att tillverkande företag behöver öka tjänsteinnehållet i sina affärsmodeller och verksamheter. Allt fler företag menar att eftermarknaden håller på att bli huvudmarknaden och att det är där den framtida potentialen för tillväxt finns genom att tillföra fler tjänster.

Det kommer inte räcka för företag att springa snabbare eller bli effektivare för att hantera utmaningarna. Vinnarna kommer bli de som lyckas att addera olika former av tjänster till sina produkter som skapar värde för kunden (och dess kund). Vi på Semcon har sedan länge hjälpt våra kunder att skapa tjänster som optimerar värdet av produkten genom dess livscykel, ökar kundnöjdheten och skapar nya intäktsströmmar.

Lars Löfgren, Business development manager

Tjänstefiering handlar om att produkterna blir plattformar för tjänster som skapar nytta och ökat värde för kunden och kundens kund. För att kunna skapa värdeadderande tjänster krävs det en förmåga att kombinera nya affärsmodeller med digitaliseringens möjligheter, samt att anpassa processer och organisation. En central framgångsfaktor är att tjänstefiering blir en integrerad del av företagets övergripande strategi och det är på eftermarknaden värdet kommer att realiseras.

New call-to-action

Möjliggör helt nya affärsmodeller

Tjänstefiering skapar nya möjligheter inom en mängd områden. Oavsett vilken slags produkt det handlar om skapas värden såsom ökad  tillgänglighet och tillförlitlighet, stärkt kundnöjdhet, optimerad intern effektivitet och nyttooptimering.. Dessutom möjliggörs nya intäktsströmmar genom till exempel merförsäljning i form av nya produkter, reservdelar, service- och underhållstjänster, samt prenumeration- och streamingtjänster.

Vad är det som möjliggör en ökad tjänstefiering av affären?

Vi har identifierat fyra perspektiv som företag behöver ta hänsyn till:

  • Tjänstefiering kräver att man anammar ett nytt sätt att tänka, en tjänstelogik. Kortfattat innebär tjänstelogik ett synsätt där man tar utgångspunkt från värdet kunden försöker skapa för sin kund. Där värde i användning är det centrala till skillnad från varulogik, där transaktion av varor i sig är det centrala. På sikt kommer det i många fall innebära att kunden betalar för levererat värde.
  • Hur ser värdekedjan ut och vilken roll vill vi spela i den? Hur ser vår affärsmodell ut idag och hur förhåller sig våra tjänster till existerande produktportfölj? Hur ser marknaden ut och vilken mognadsgrad har den? Och hur kommer detta påverka vår organisation och våra säljkanaler?
  • Ett bärande tema inom tjänstefiering är att använda ny teknologi för att samla in och analysera data. Det sker ofta med en kombination av teknologier, som Internet of Things (IoT), molntjänster, machine learning och digital twins.
  • Hur processer och organisation skall utformas för att stötta att tjänsten levereras på ett effektivt och värdeskapande sätt.

 

Experter på tjänstefiering

På Semcon utvecklar vi ständigt nya lösningar och strategier för att hjälpa bolag utveckla sin affär genom att kombinera de fyra perspektiven beskrivna ovan. Vi utgår alltid från slutanvändarens behov och beteenden och är övertygade om att den som känner användaren bäst utvecklar de bästa lösningarna för honom eller henne. Genom våra helhetsåtaganden bistår vi med ett innovativt tankesätt och är med på våra kunders resor mot att digitalisera och anpassa sina affärer efter marknadens och slutanvändarnas behov.

Kontakta oss

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Mer relaterat till tjänstefiering

Get in touch with this guy