Teknisk due diligence
Dela denna sida på
Johanna Stenfeldt, Manager Mechanical Design, Product Design Engineering

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Teknisk due diligence (TDD).

För att kunna analysera och utvärdera ett företag inför ett eventuellt förvärv genomförs en företagsutvärdering, en så kallad due diligence (DD). Semcon kan erbjuda sina kunder teknisk due diligence (TDD) inom flera områden. Syftet med en TDD är att utvärdera ett företag ur ett tekniskt perspektiv – för att undersöka potentiella risker och om produkter och tjänster lever upp till den standard som företaget själva påstår att de har.

För att lyckas med teknisk due diligence gäller det att ha senior kompetens inom just det område som företaget i fråga är verksamt inom. Semcon är en oberoende aktör och kan sätta ihop ett expertteam för att granska ett företags produkter och tjänster utifrån en mängd olika parametrar.

Unikt för Semcon är att vi har både bredden och djupet som krävs för den här typen av komplexa uppdrag.

Per Kevin Braathen, ansvarig för Semcon i Norge

Teknisk due diligence som går på djupet

Ett exempel på område där Semcon har lång erfarenhet är produktutveckling. Under en teknisk utvärdering går Semcons expertteam grundligt till väga och ställer frågor såsom:

  • Hur ser produktutvecklingsprocessen ut?
  • Hur komplex är produkten?
  • Hur är produkten jämfört med konkurrenternas?
  • Hur många ingenjörer har företaget anställda, och inom vilka områden?
  • Vad har företaget för certifieringar?
  • Hur gör de sina riskanalyser?
  • Osv.

– I en teknisk DD handlar det framförallt om att göra en fördjupad analys avseende teknologin och produktens mognadsgrad för att avgöra ’time to market’ och potential för att skala upp produktionsvolymerna. Därför behövs ett tvärfunktionellt expertteam med kompetens både inom produkt- och produktionsutveckling. ” säger Johanna Stenfeldt, ansvarig för Semcon i Göteborg.

Oberoende partner för teknisk due diligence

En effektiv TDD kan ge många fördelar, exempelvis att förvärvsprocesser förkortas. Men många företag har inte tillräckligt många ingenjörer med den spetskompetens som krävs för att själva kunna göra en sådan omfattande teknisk utvärdering.

Ju mer komplex lösning ett företag producerar, desto viktigare är det att de som undersöker företaget har rätt sorts senior kompetens.

säger Tommy Ekman, FMEA-expert och Lead Engineer på Semcon, som leder den här typen av avancerade utvärderingar inom produktutveckling

Semcon arbetar utifrån en beprövad process för teknisk due diligence och arbetet resulterar i en rapport där alla slutsatser från utvärderingen presenteras. Eftersom analysen sker utanför det egna företaget minimeras risken för spridning av att en förvärvsprocess inletts, och med ett signerat NDA är sekretessen 100%.

Kontakta oss

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy