Smart ventilation gav bättre inomhusklimat
Dela denna sida på

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Smart ventilation gav bättre inomhusklimat.

Swegons Wise är ett innovativt ventilationssystem som kopplar ihop och styr alla enheter med radioteknik. Det gör lösningen snabbare att bygga och billigare att driva. Semcon utvecklade systemet som integrerar all data och hårdvara, och skapade även webbgränssnittet där husägaren enkelt kan optimera inomhusklimatet för användarna.

Traditionellt består ventilationssystem av mycket kabeldragning och ofta komplicerade installationer med krångliga korrigeringar i efterhand. Genom att Swegons Wise använder radioteknik från Lumen blir det enkelt att para ihop rätt enhet med rätt rum.

LADDA NER VÅR GUIDE TILL SMARTA PRODUKTER

Mängden information som flödar i systemet vid en större installation med tusentals noder är väldigt stor. En teknisk utmaning i systemet är att prestanda och lagringsutrymme är begränsat på den centrala enheten. Vår strategi blev därför att filtrera informationen längre ner i systemet och enbart släppa fram det viktigaste till den centrala enheten

Magnus Andersson, projektledare inom embedded software på Semcon

Wise är nyskapande och smart och har redan blivit en succé. Men som all utveckling inom digitalisering, smarta produkter och internet of things fanns utmaningar. Till exempel kring hur man skulle integrera och presentera all data som samlas in om bland annat rumsnärvaro och temperaturer. För att lösa detta samarbetade Swegon med Semcon – som sedan skapade det system som samordnar och styr installationen.

Genom ett intuitivt webbgränssnitt kan användaren enkelt överblicka informationen från husets alla rum, ställa temperatur, optimera luftflöden samt få stöttning vid eventuell felsökning. Skulle man till exempel ta ner en vägg och slå ihop två rum, kan administratören enkelt konfigurera om ventilationen till aktuell rumsindelning. Den översiktliga styrningen resulterar i energieffektivisering och ett bättre inomhusklimat för användarna i huset.

Det som gör projektet extra intressant är att vi har jobbat från grunden i Linux-plattformen ända ut till designen av gränssnittet. I det här fallet var hårdvaran på plats från början, men vi har kapaciteten att utveckla också den delen

Magnus Andersson, projektledare inom embedded software på Semcon

Så här fungerar Wise: Smartare behovsstyrt inneklimat

New Call-to-action

Kontakt

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy