Enklare uppkoppling hemma med öppen standard
Dela denna sida på

Anders Sundin
Business Manager Innovation Lab, Engineering & Digital Services
+46 (0)733 98 96 35
Kontakta mig

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Enklare uppkoppling hemma med öppen standard.

Bristen på gemensamma standarder gör det dyrt och krångligt att koppla upp produkter i hemmet. Genom forskningsprojektet GRASS har Semcon och Husqvarna utvärderat nya Bluetooth Mesh. Resultatet visar på fördelar inom räckvidd, enkelhet och ekonomi – och möjligheter till bred användning.

Vi väntar fortfarande på det stora genombrottet för uppkopplade produkter i hemmen. Visst har många idag larm, gräsklippare och ibland även belysning kopplade till internet. Men produkterna styrs ofta via separata appar och hårdvara vilket gör det svårt för dem att prata med varandra. Det gör det också dyrt och krångligt för användaren att hantera många olika lösningar.

Trädgården är en bra plats att testa tekniken på. Där är ofta långa avstånd och där finns hinder som skymmer sikten. Uppkopplade system utomhus för till exempel övervakning, bevattning och gräsklippning är proprietära lösningar som inte kan prata med varandra. Vi ville istället öppna upp och koppla ihop dem

Johan Kristensson, ansvarig embedded på Semcon

LADDA NER VÅR SMART GUIDE

Bluetooth Mesh är en ny standard som lanseras under 2017. En stor fördel är att tekniken använder ett kommunikationsprotokoll, Bluetooth, som redan finns i alla smartphones och mycket annan elektronik hemma. Lösningen är alltså stabil, säker och dessutom billig. En annan styrka är att Mesh (som betyder nät) möjliggör att produkter kopplas samman och lånar räckvidd av varandra. Just räckvidden har tidigare varit en begränsning hos Bluetooth.

För att se hur Bluetooth Mesh fungerar under verkliga förhållanden har Semcon och Husqvarna genomfört ett forskningsprojekt kallat GRASS (Garden Responsive Actuator and Sensor System). Projektet har finansierats av statliga Vinnova.

För att systemet skulle vara så strömsnålt, öppet och skalbart som möjligt användes Bluetooth Low Energy i mesh-nätverk som kan ge täckning i en stor del av trädgården. Meddelanden vidarebefordras mellan enheterna i nätverket tills alla har tagit del av informationen. På så vis behöver inte alla noder nås av en basenhet. Nätverket hittar själv en framkomlig väg genom att enheterna hjälps åt.

Att ha en separat basenhet för samtliga system blir både dyrt och utrymmeskrävande. Vi ville undersöka om det är möjligt att skapa ett smartare nätverk som kan sänka trösklen för konsumenterna att ta till sig den uppkopplade tekniken

Pehr Nord, Semcons tekniska expert i projektet

Bluetooth Low Energy Mesh har visat sig vara väl lämpat som en öppen standard för trådlös kommunikation i trädgårdsmiljö med vissa enheter anslutna till elnätet. Mätningarna visar mycket lång batteritid för enklare enheter och mycket god räckvidd. Man ser också stora möjligheter med tekniken för till exempel belysning, ventilationssystem och larm. Lärdomarna tas nu vidare in i Husqvarnas och Semcons fortsatta produktutveckling.

Hittills har vi använt system till frekvens 868 våra produkter som kräver egen hård-och mjukvara vilket blir kostsamt. Bluetooth är en öppen standard som alla är bekanta med – både programmerare och konsumenter – och som hela tiden utvecklas mot bättre räckvidd. Detta gör lösningen mycket intressant för framtiden

Mikael Alexiusson, SW Architect på Husqvarna Group

Kontakt

Johan Kristensson
Embedded Network, Engineering & Digital Services
+46 (0)761 19 63 01
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy