Hålla nere utvecklingstid med hjälp av simulering
Dela denna sida på
  • Erbjudanden
  • Hålla nere utvecklingstid med hjälp av simulering

Daniel Tappert
Area Manager Simulation & Digital Twins, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 682 76 71
Kontakta mig

Hålla nere utvecklingstid med hjälp av simulering.

Hittills har få aktörer på allvar implementerat en virtuell process för produktutveckling ­– men det finns stora fördelar att utforska. Med hjälp av simulering kan flera aspekter av fysisk testning, under koncept- och utvecklingsfaserna, uteslutas helt. Och på så vis kan man göra det mesta av den dyrbara utvecklingstiden.

Semcons metoder inom området är inriktade på att effektivisera en produkt, att öka eller bibehålla funktionalitet långsiktigt – eller att lösa de problem som våra kunder kan springa på längs vägen i sina processer. Semcons experter kan även vara ett stöd i att fastslå specifika krav för en viss produkt, för att säkerställa förväntad funktionalitet under hela arbetet.

Med vår egen mjuk- och hårdvara kan vi leverera heltäckande lösningar, som vi kombinerar med support på lång sikt.

Daniel Tappert, Area Manager Simulation & Digital Twins på Semcon

Löpande utvärdering

Genom att implementera best practice inom simulering längs hela processen för produktutveckling blir det möjligt att minska antalet fysiska prototyper. På så vis utvärderas produkten kontinuerligt under varje utvecklingsfas.

Värdefulla erfarenheter

Semcons erfarenhet från energisektorn, bilindustrin och life science har resulterat i möjligheten att axla heltäckande projekt inom virtuell produktutveckling.

Semcon levererar projekt och tjänster inom:

  • Strömningsmekanik / Computational fluid dynamics (CFD)
  • Strukturmekanik-Strukturdynamik / Finite element method (FEM)
  • Stelkroppsdynamik / Multibody simulation (MBS)
  • Förbränningsmodellering
  • Elektromagnetism
  • Robotik
  • Systemsimulering
  • Tekniska experter inom strömningsmekanik och hållfasthetslära

Kontakt

Daniel Tappert
Area Manager Simulation & Digital Twins, Engineering & Digital Services
+46 (0)73 682 76 71
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy