Förutsägbart och föreskrivande underhåll
Dela denna sida på

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Förutsägbart och föreskrivande underhåll.

Hur mycket kostar oplanerade driftstopp ditt företag varje år? Både när det gäller förlorade intäkter, ökade kostnader och missnöjda kunder? Att förutse och förhindra stilleståndstid med artificiell intelligens har öppnat för nya sätt att ge dina produkter en längre livslängd.

Med Industry 4.0 och en ökande mängd produkter (och komponenter) som är anslutna, kommer möjligheten att också samla in stora mängder information från en produkt. Genom att använda sofistikerade algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), kan denna information analyseras och en produkts tillstånd och prestanda övervakas kontinuerligt i realtid. Detta öppnar i sin tur också för möjligheten att minska sannolikheten för misstag eller fel på en produkt.

Förutsägbart underhåll –  Predicitive Maintenance

Målet med Predictive Maintenance (PdM) är att kunna förutsäga när produktfel kan inträffa, baserat på vissa kriterier, och sedan förhindra att det sker genom schemalagt och korrigerande underhåll.

Fördelarna kan vara enorma ur ett kostnadsbesparingsperspektiv, inklusive till exempel minimerad stilleståndstid, maximal produktlivslängd, optimerad effektivitet hos operatörspersonalen och ökade intäkter.

Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information

En ytterligare fördel kan också vara möjligheten att omvandla serviceorganisationen då planering och balansering av prioriteringar inom teamet förbättras avsevärt. Detta är en drivkraft för både ökad tillgänglighet och lönsamhet samt ökad kundnöjdhet.

Semcon har erfarenhet och möjlighet att stödja kunder som implementerar industriell IoT-teknik för att övervaka utrustningens ”hälsa” och även att utveckla effektiva AI-baserade prediktiva analysalgoritmer för att hjälpa till att förutsäga problem innan de inträffar och därigenom förhindra utrustningsfel och öka upptid.

När ett potentiellt problem har förutspåtts och grundorsaken analyserats kan man också avgöra vilken förebyggande tjänst som behövs –  och hur man utför den. Många organisationer har redan alla sina serviceinstruktioner dokumenterade i servicemanualer eller serviceportaler, ibland också utrustade med reservdelskraven, som en del av deras eftermarknadsinformation.

Nästa steg är föreskrivande underhåll – Prescriptive Maintenance

Semcon har en lång historia av att stödja kunder med utveckling, produktion och distribution av deras produktinformation. Det ger oss en unik position där vi inte bara kan erbjuda lösningar som förutsäger nödvändiga serviceåtgärder utan också kan distribuera  rätt information digitalt direkt till serviceingenjören eller operatören om hur man utför den specifika tjänsten. Vi kallar den här  lösningen för föreskrivande underhåll – Prescriptive Maintenance. När en viss serviceåtgärd har utförts kan detta återföras via Semcons mobilapp-lösning till servicehanteringssystemet.

Kontakta oss

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information
+46 (0)73 684 06 83
Kontakta mig
Om

Johan Ekener
Affärsområdeschef, Product Information

Född 1964

Civilingenjör, Datatekniklinjen, Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Anställd sedan 2004

David Sondén
General Manager Sweden, Product Information
+46 (0)736 84 08 37
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy