Projektleveranser
Välj marknad
Dela denna sida på

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Johanna Stenfeldt, Manager Mechanical Design, Product Design Engineering

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Ligg steget före med ett dedikerat expertteam.

Vi är ett teknikföretag dedikerat till att hjälpa dig och din organisation att ta nästa steg på er resa. Processerna, verktygen och metoderna som vi har finjusterat under 40 år spelar sin roll. Men det är våra medarbetare som ger oss ett verkligt försprång – och deras samlade expertis och nyfikenhet finns tillgänglig för er.

Flexibla leveransmodeller gör att våra kunder kan dra nytta av kostnadseffektivitet, utvecklingshastighet och bästa praxis från andra branscher.

Johanna Stenfeldt, Division Manager, Engineering & Digital Services

LÄMNA DET TILL OSS. ELLER HAFFA ETT SKRIVBORD

Saker och ting går allt snabbare. Särskilt i teknikbranschen. Vi kan hjälpa dig att ligga i framkant genom att sätt ihop ett flexibelt och multidisciplinärt kärnteam av experter med precis rätt kompetens för ditt utvecklingsprojekt. Vi tar ansvar för hela processen, oavsett hur långt ni kommit när ni lämnar över den. Vi ser till att alla krav uppfylls och att vi använder rätt metodik för att skapa konkurrenskraftiga lösningar för framtiden. Allt i ett tätt, transparent och agilt partnerskap där du har full kontroll över processen, timing, budget och leveranser från våra projektledare.

För många av våra kunder har vi en ”managed service setup”, där vi på Semcon tar ansvar för en eller flera funktioner som inte ingår i kundernas kärnverksamhet. Ibland blir vi kundens hela R&D-avdelning. Eller så fungerar vi som ett flexibelt stöd till hela deras projektportfölj och säkerställer den utvecklingshastighet som krävs för att ligga i framkant. Vissa kunder väljer också att sitta tillsammans med teamet på Semcons kontor för att dra nytta av det där extra utvecklingsfokuset och interaktionen med våra andra experter.

Case studies

PERSPEKTIV FRÅN OLIKA BRANSCHER

På Semcon ser vi de olika perspektiv vi samlar in från olika branscher som en skatt – eftersom vi alla sitter tillsammans, vi pratar med varandra och strävar efter att utmana gamla sanningar och lösa problem på nya sätt. Det är en kollektiv problemlösningskraft som kommer från att samla en massa olika teknikfreaks på ett och samma ställe. Och ofta ser vi hur idéer från en bransch kan driva en annan flera steg framåt.

EXPERTER PÅ STAND BY

Kärnteamet är helt dedikerat till er och ni har en kontaktperson genom hela projektet, plus en stödjande styrgrupp för att få till optimal uppföljning. Dessutom har ni snabb tillgång till experter inom nästan alla tekniska områden. För de jobbar också här. På så sätt kan vi på Semcon stötta projektet med expertis närhelst det behövs, på kort eller lång sikt, för att ert projekt ska tuffa på framåt. Ansvarig kontaktperson kommer att hålla er uppdaterade med dagliga, veckovisa och månatliga incheckningar, beroende på vad som passar ert sätt att jobba. Alla beslut fattas tillsammans och vi arbetar gärna agilt under er ledning.

Oavsett om ni bestämmer er för att sitta med teamet eller överlåta projektet till oss kommer vi att leverera något verkligt värdefullt.

Sara Sjögren, Divisionschef, Engineering & Digital Services

EN EGEN SATELLIT ÖVER LÄNGRE TID

Om ni behöver vår drivkraft för flera projekt, sätter vi gärna ihop ett satellitteam åt er. Då får ni en ledande ingenjör och projektledare som tar ansvar för att bemanna teamet med rätt personer, kompetens, faciliteter och utrustning som behövs. Ni betalar bara för personerna i er satellit, men projektet backas upp av alla oss. Om en speciell kompetens eller expert behövs har vi den och kommer att lägga till den så länge det behövs. Fördelen för er är snabbheten, tillgången till enorm expertis, inte minst tack vare den senaste aktuella kunskapen från universitet och de olika vetenskapliga forskningsprojekt vi är involverade i.

Vad är fördelarna för dig:

  • Utvecklingshastighet
  • Alla kompetensområden som behövs för kompletta utvecklingsprojekt
  • Bred erfarenhet
  • Best practice från andra branscher
  • Teknisk expertis i framkant
  • Etablerat och enkelt arbetssätt
  • Transparent process där ni har kontroll över alla era projekt
  • Agilt förhållningssätt för att ständigt anpassa till bästa arbetssätt

Kontakt

Lars Löfgren
Business development manager, Product Information
+46 (0)73 682 77 81
Kontakta mig

Johanna Stenfeldt
Country Manager Sweden West, Engineering & Digital Services
+46 (0)701 60 39 34
Kontakta mig

Sara Sjögren
Country Manager Sweden East & South, Engineering & Digital Services
+46 (0)736 84 05 37
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy