Projektplanering och projektstyrning
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Projektplanering och projektstyrning.

Bli en driven projektledare med bättre planering, uppföljning och styrning

Denna kurs är det naturliga steget efter XLPM för Projektledare. Du får en värdefull samling verktyg inom planering, uppföljning och styrning av projekt och kunskapen att applicera dem i rätt situationer.

Efter kursen:

 • Behärskar du en verktygslåda full av kraftfulla projektledningsverktyg
 • Kan du principerna för framgångsrik planering, uppföljning och styrning.
 • Kan du utveckla effektiva strategier för projektplanering
 • Kan du hantera både kända och okända risker
 • Kan du kvantifiera, dvs. uppskatta kostnaden, för risker
 • Vet du hur man skapar en baseline för projektet, och löpande följer upp mot denna.
 • Behärskar du olika tekniker att mäta hur långt projektet kommit
 • Vet du hur man använder Earned Value Management för uppföljning, rapportering och prognostisering. När det passar bäst och vad man ska tänka på.
 • Vet du hur man använder Milstolpe Analys för uppföljning, rapportering och prognostisering. När det passar bäst och vad man ska tänka på.


Kursbeskrivning

Projektledare möts av ständigt ökande krav att leverera det överenskomna i tid och inom budget. I kursen går vi noga igenom hur du kan åstadkomma detta på ett strukturerat sätt genom systematisk planering och uppföljning. Kursen ger stort utrymme för diskussioner och inkluderar ett övningsprojekt för att praktisera dina nya kunskaper.

Innehåll

 • Varför vi planerar – förutsättningar för framgångsrika projekt
 • Ett ramverk för planering
 • Strukturering och dokumentation av arbetspaket
 • Estimeringstekniker
 • Avancerad sekvensering av aktiviteter
 • Resursplanering
 • Utveckling av tidplan
 • Budgetering
 • Risk- och beredskapsplanering
 • Projektstyrning med Earned Value Management
 • Projektstyrning med milstolpetrendanalys
 • Förändringshantering

 

Målgrupp

Projektledare och andra roller involverade i planering och styrning av projekt

Förkunskapskrav

Grundutbildning (XLPM) för projektledare eller motsvarande utbildning

Språk

SE/EN

Längd

2 dagar

PDU (Professional Development Units)

16 PDU

Vad tycker andra?

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy