Projekthantering med hjälp av projektverktyget Velocity
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Projekthantering med hjälp av projektverktyget Velocity.

Lär dig Velocity, och fördelarna med ett kraftfullt resurs- och projektplaneringsverktyg som hjälper dig att styra projekt i mål på utsatt tid och med önskad effekt.

Efter kursen:

 • Kunna planera projekt
 • Kunna optimera ledtiden i projekt
 • Kunna minimera förseningsrisken i projekt
 • Kunna utvärdera framdrift gentemot mot plan för att vid behov vidta effektiva motåtgärder
 • Kunna utvärdera risk för försening
 • Kunna presentera och säkra resursbehov
 • Kunna göra ”what if” analyser för att tex. hantera ändrade förutsättningar
 • Förstå hur ett projekts planer är en del av en projektportföljs status

Kursbeskrivning

Velocity är ett molnbaserat resurs- och projekthanteringssystem som hanterar både projekt och resurser och som stödjer alla roller i en projektmiljö. I denna kurs fokuserar vi på Projektledaren. Velocity fungerar både i traditionella och agila projektmiljöer och i olika hybridmiljöer. En styrka med Velocity är att risken för försening ständigt utvärderas och att de aktiviteter som har störst inverkan på risken lyfts fram. På så sätt kan riktade åtgärder för att förhindra försening identifieras. Verktyget innehåller också funktioner för att identifiera och avhjälpa överlaster och köer. Under utbildningen kommer deltagarna att använda Velocity i realistiska planerings- och uppföljningsövningar.

Moment

 • Kort genomgång och repetition av projektplaneringens olika steg
 • Projektplanering i PERT och Gantt
 • Estimering och risk för variation
 • Resurs och kapacitetsmodellering
 • Tilldela resurser till aktiviteter
 • Kalenderhantering
 • Externa beroenden
 • Tidsfrister och begränsningar
 • Optimering av ledtid och minimering av risk
 • Projektuppföljning
 • Analys av projektets status och trend
 • Identifiering och utvärdering av motåtgärder mot försening och andra risker

Målgrupp

Projektledare och uppdragsledare vill utveckla sin förmåga att styra och leda sina projekt med ett kraftfullt verktyg.

Förkunskapskrav

Det är lämpligt att ha gått en grundläggande projektledningskurs och/eller en planeringskurs.

Språk: SE

Längd: 1 dag

Kontakt

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Get in touch with this guy