Programledning
Välj marknad
Dela denna sida på

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Programledning.

För att lyckas med stora komplexa förändringar krävs i många fall programledning, särskilt om det finns många intressenter och beroenden. En långsiktig satsning bryts då ned i hanterbara projekt och uppdrag. Programledningsmetodiken är en effektiv hjälp till att uppnå önskad nytta och värde, samt att se till att alla insatser styrs av organisationens mål och strategier.

Vi ger dig en enkel och övergripande förståelse för hur programledning kan stödja din organisations utvecklingsarbete.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Förstå skillnaden mellan ett stort projekt och ett program
 • Förstå varför och hur programledning skall användas som ett verktyg för att uppnå strategiska mål
 • Känna till en modell för program och dess faser, beslutspunkter samt styrande och ledande aktiviteter
 • Förstå hur programmets ledningsstruktur kopplas till ledningsstrukturen i de ingående projekten
 • Förstå hur programledarens roll och ansvar kan variera i olika typer av program

 

Kursbeskrivning

I den här kursen får du lära dig de viktiga skillnaderna mellan projekt och program och varför vi väljer arbetsformen program. Vi beskriver strukturer, processer, roller och ansvar, för att samordna, kommunicera och leda programmets ingående aktiviteter med syfte att säkerställa att nyttor realiseras och att förväntade effekter uppnås.

Utbildningen är baserad på Semcon´s projektmetodik XLPM – Excellence in Project Management, och är i linje med gällande standarder från PMI (Project Management Institute) och MSP (Managing Successful Programmes).

Moment

 • Dagens utmaningar i projektverksamheten
 • Vad är ett program? När skall det tillämpas och varför? Programtyper med olika ledningsfokus. Analyser.
 • Programmets roller och organisationsmodeller
 • Programmets övergripande fasindelning och stödjande processer
 • Programdokumentation och planer
 • Styrande och ledande aktiviteter inom ett program
 • Skillnader mellan Projektkontor (PMO) och Programkontor

 

Målgrupp

Programledare, programsponsorer, projektledare, linjechefer, projektportföljägare, projektsponsorer och projektkontorschefer. Personer med processansvar för projekt, program och portföljstyrning i organisationer.

Förkunskapskrav

Du förväntas ha grundläggande kunskaper inom projektledning, samt gärna ha en viss erfarenhet av att driva stora projekt eller program.

Språk

SE/EN

Längd

1 dag

PDU (Professional Development Units)

8 PDU

Vad tycker andra?

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy