Portföljledning
Välj marknad
Dela denna sida på

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Portföljledning.

I den här kursen får du en enkel och heltäckande modell för portföljledning och hur den kan införas i en organisation.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå hur effektiv portföljledning hänger ihop med företagets övriga huvudprocesser
  • Känna till en heltäckande modell för portföljledning
  • Känna till roller, dokument, metoder och tekniker för portföljledning
  • Förstå hur en organisation kan uppnå effektiv portföljledning

 

Kursbeskrivning

I denna utbildning presenteras en modell som stödjer två viktiga delar i effektiv och framgångsrik portföljledning.

Den ena delen beskriver hur du optimerar din organisations portfölj i linje med organisationens strategi och långsiktiga mål. Vi tittar på hur du väljer och prioriterar mellan olika initiativ, samt hur du identifierar de uppdrag, projekt och program som skall ingå i projektportföljen.

Den andra delen beskriver hur man ökar organisationens förmåga att leverera resultat genom effektiv styrning av bland annat resurser i pågående uppdrag, projekt och program.

Under utbildningen kommer vi även att belysa de utmaningar en modern, projektorienterad organisation står inför samt identifiera strategier för ett framgångsrikt införande av portföljledning.

Utbildningen är baserad på Semcons projektmetodik XLPM – Excellence in Project Management, och är i linje med gällande standarder från ISO och PMI.

Moment

  • Portföljledning i ett strategiskt sammanhang
  • En livscykelmodell för portföljledning
  • Roller, ansvar och befogenheter inom portföljledning
  • Dokumentmallar
  • En översikt över portföljledningens kunskapsområden
  • Införande av portföljledning i en projektintensiv miljö

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig med strategiskt och taktiskt ansvar för verksamhetsledning i rollen som, till exempel, VD, medlem i ledningsgrupper, produktchef, projektkontorschef, linjechef eller operativ projektledare som samordnar och koordinerar portföljer.

Förkunskapskrav

Erfarenhet av projektintensiv verksamhet.

Språk

Kurs: EN, SE

Material: EN, SE

Längd

1 dag

PDU (Professional Development Units)

8 PDU

Vad tycker andra?

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Get in touch with this guy