Portföljhantering med hjälp av projektverktyget Velocity
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Portföljhantering med hjälp av projektverktyget Velocity.

Konkretisera dina kunskaper i portföljledning genom att lära dig tillämpa dem i resurs- och projektverktyget Velocity.

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Välja och definiera portföljens komponenter för genomförande.
 • Utvärdera alternativa portföljsammansättningar.
 • Analysera kapacitetsbehov för portföljens genomförande.
 • Identifiera och säkra kapacitetsbehov genom instyrning av projektens starttidpunkter.
 • Uppföljning av portföljstatus, trender och risker.

Kursbeskrivning

Velocity är ett molnbaserat resurs- och projekthanteringssystem som hanterar både projekt och resurser och som stödjer alla roller i en projektportfölj. I denna kurs tittar vi speciellt på de möjligheter som detta ger portföljledning. Kursen är uppbyggd kring de faser i XLPM:s portföljmodell där portföljledningen har mest nytta av Velocity. Dessa är Definiera komponenter, Välj komponenter, Planera och optimera samt Följ upp och stöd. Varje steg blir ett komplett kursavsnitt med teori, verktygsgenomgång och övningsuppgift.

Moment

 • Skapa scenarier
 • Analysera alternativa scenarier
 • Utvärdera krav på framtida kapacitet
 • Välj scenarier baserat på relevanta kriterier
 • Instyrning, dvs ge beslutade projekt/uppdrag starttillstånd, baserat på tillgänglig kapacitet
 • Förstå hur Planering och Optimering fungerar på komponentnivå
 • Följ upp och identifiera problem på portföljnivå
 • Följ upp effekten av motåtgärder på portföljnivå

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig med strategiskt och taktiskt ansvar för verksamhetsledning såsom exempelvis medlem i ledningsgrupp, portföljstyrgrupp, projektkontorschef, linjechef eller portföljledare

Förkunskapskrav

Genomgått en utbildning i Portföljledning

Språk

SE

Längd

2 halvdagar

Kontakt

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy