PMP® Virtuellt klassrum
Välj marknad
Dela denna sida på

Marianne Ohlsson
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 47 28 07
Kontakta mig

Project Management Professional (PMP)® Virtuellt klassrum.

Motsvarar 35 timmar uppdelade på 6 st virtuella klassrumssessioner à fyra timmar med benchmarkexamen, övningar och frågestunder mellan sessionerna.

Vårt virtuella klassrum PMP® preparandprogram förbereder dig för PMP®:s certifieringsexamen samtidigt som du sparar både tid och pengar på resor.

Vi förklarar hur man registrerar sig till provet, hur examineringen fungerar och vilken typ av frågor som kan förväntas komma på provet. Vi går igenom PMBOK® Guide med alla inkluderade kunskapsområden samt svarar på de frågor du kan tänkas ha. Vi inkluderar även relevant material utanför PMBOK® Guide.

Kursen består av 6 webbaserade sessioner på fyra timmar vardera med benchmark examen, där prestationerna utvärderas individuellt inom de olika kunskapsområdena, samt övningar mellan sessionerna. Allt för att ge dig de bästa förutsättningarna för att klara PMP® examinationen på första försöket.

Vi har goda referenser och de flesta av deltagarna på vår kurs klarar PMP® examen på första försöket.

Observera att kursmaterialet och terminologin är på engelska eftersom examen endast finns på engelska.

Mål – Efter kursen kommer du att:

Förstå koncepten och innehållet i PMBOK® Guide liksom annat relevant material för att få de bästa förutsättningarna för att klara PMP® certifieringsexamen på första försöket.

Innehåll

 • Hur man registrerar sig till examen
 • The project management foundation elements, incl. the project management process groups (grundläggande element)
 • The environment in which projects operate (miljön där projekten verkar)
 • The role of the project manager (projektledarens roll)
 • The ten knowledge areas (de tio kunskapsområdena):
  • Project Integration Management (integrerad projektledning)
  • Project Scope Management (omfattningsstyrning)
  • Project Schedule Management (tidstyrning)
  • Project Cost Management (kostnadsstyrning)
  • Project Quality Management (kvalitetsledning)
  • Project Resource Management (resurshantering)
  • Project Communications Management (kommunikationshantering)
  • Project Risk Management (riskhantering)
  • Project Procurement Management (hantering av upphandling)
  • Project Stakeholder Management (intressenthantering)
 • Professionellt ansvar enligt PMI
 • Övningar
 • Övningar för självstudier
 • Benchmarkexamen, inkl. individuell återkoppling på områden att fokusera på i självstudier

Kursen riktar sig till

Projektledare som ämnar certifiera sig inom PMP® samt uppfyller kraven för att få genomföra PMP® certifieringsexamen.

Förutsättningar

Du ska uppfylla kraven för att få genomföra PMP® certifieringsexamen, se www.pmi.org/.

Du har den gällande versionen av PMBOK® Guide, i antingen papperskopia eller som mjuk kopia. Boken kan beställas från www.pmi.org, samt återfinns ofta i lokala e-bokaffärer.

Språk

Engelska, svenska

Längd

Totalt: Motsvarar 4 dagar

6 virtuella klassrumssessioner á fyra timmar med benchmarkexamen, övningar och möten för frågor mellan sessionerna

PDU (Professional Development Units)

35 PDU

 

PMP and PMBOK are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Vad tycker andra?

Marianne Ohlsson
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)704 47 28 07
Kontakta mig

Get in touch with this guy