Linjechefers roller i projekt
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Linjechefers roller i projekt.

Lär dig hur du som linjechef på bästa sätt hanterar dina olika roller i ett projekt för att på bästa sätt stödja projektet genom hela livscykeln.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå projektbeställarens och övriga chefsrollers ansvar i din organisation
  • Förstå hur projektmetodiken kan bidra till en tydlig styrning av olika arbetsformer som uppdrag och projekt

 

Kursbeskrivning

Projektets styrande funktion består av chefer inom organisationen som har befogenheter att tillföra projektet det ledningsstöd som behövs för att ett projekt ska initieras, genomföras och slutföras på ett framgångsrikt sätt.

Denna utbildning ges en inblick i olika arbetsformer, som projekt och program, samt ansvarsfördelningen mellan olika roller i projektets styrande funktion. Utbildningen baseras på Semcons projektmetodik XLPM – Excellence in Project Management och är i linje med gällande standarder från PMI och ISO.

Moment

  • Placera in uppdrags- och projektarbetsformen i ett vidare perspektiv
  • Identifiera och tydliggör chefens olika roller i projektet (projektportföljägare, projektsponsor, styrgruppsmedlem, resursägare, mottagare av projektets slutresultat)
  • Tillämpning av projektets faser, att initiera, följa upp och stödja projektet
  • Beslut som fattas under ett projekts livslängd
  • Översiktlig beskrivning av de viktigaste projektdokumenten

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till linjechefer som i projekt ofta får roller som uppdrags- och projektsponsorer, styrgruppsmedlemmar, resursägare eller mottagare.

Förkunskapskrav

Inga

Språk

SE/EN

Längd

½ dag

PDU

4 PDU

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy