Ledarskap i projektorienterad verksamhet
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Ledarskap i projektorienterad verksamhet.

Bli medveten om hur du uppfattas av andra, vilka som är dina starka sidor och vilka som kan förbättras. Lär dig anpassa ditt ledarskap till olika situationer och hur du kan använda din personlighet till att motivera och entusiasmera andra till bättre resultat.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Ha en bättre bild av hur du kommunicerar vid gruppmöten, förhandlingar och presentationer
 • Få ökad kunskap om personliga samtal i problemsituationer
 • Märkbart förbättra ditt sätt att leda projekt
 • Få ökad kunskap om din egen ledarstil och hur du kan utveckla den
 • Få en inblick i vilka verktyg som finns för att öka effektiviteten i projekt

 

Kursbeskrivning

I den här utbildningen lär du dig att använda din personlighet för att motivera och entusiasmera andra. Det finns flera ledarstilar och i den här utbildningen kommer du fram till vilken som passar dig bäst. Genom att använda verktyg för ledarskap kommer du att öka din förmåga att styra och leda projekt samt att höja effektiviteten i det dagliga projektarbetet. Du kommer att få öva på olika problemsituationer och vi arbetar med positiv feedback. Vi går igenom teori tillsammans som beskriver hur vi människor fungerar och hur du som ledare kan anpassa ledarskapet till olika situationer.  Perioden mellan de två träffarna är en period med möjlighet att träna dina förmågor och erfarenheter i din arbetsvardag och frågor och funderingar tar du självklart med dig till nästa träff.

Moment

 • Ledarrollen: situationsanpassat ledarskap och FIRO, återkoppling samt personlig utveckling
 • Kommunikation: transaktionsanalys, presentationer, kontakt med andra enheter och beslutsfattare
 • Problemsituationer: tidspress och svåra samtal
 • Förändringsledarskap
 • Leda en tillfälligt sammansatt grupp
 • Pröva på att använda verktyg för att öka effektiviteten i projekt
 • Ytterligare moment kan införas utifrån deltagarnas behov

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, teamledare eller chef

Förkunskapskrav

Inga

Språk

SE/EN

Längd

4 dagar uppdelade i 2+2 dagar. En hemuppgift mellan träffarna ger dig möjlighet att i vardagen träna på det du lär dig under utbildningen.

PDU (Professional Development Units)

32 PDU

Vad tycker andra?

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy