Introduktion till Agil projektledning och Scrum
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Introduktion till Agil projektledning och Scrum.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Förstå principer, roller och processer i agil projektledning och Scrum
  • Veta hur du kan kombinera agilt arbetssätt och Scrum med traditionell projektmetodik och plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst.
  • Känna till fördelarna med agil projektledning, men även fallgroparna

Kursbeskrivning

Det agila arbetssättet och de agila teknikerna omfattar processer, roller och verktyg som skiljer sig från traditionella planeringsmetoder.

Du får en introduktion till ett arbetssätt som ger dig en projektplan i en förändringsutsatt miljö där resultatet utvecklas i testbara steg. Arbetssättet underlättar transparens i uppföljning och statusrapportering och kan användas inom de flesta områden.

Det agila förhållningssättet handlar inte bara om tekniker, processer och verktyg utan främst om människorna och den attityd som skapar starkare medarbetare och effektivare team vilket är ett centralt tema i utbildningen.

Du lär känna fördelarna med agilt arbete och Scrum, men vi diskuterar också utmaningarna och uppmärksammar några vanliga fallgropar.

Vi går igenom hur agila tekniker kan kombineras med en standardmetodik och hur de kan tillämpas i projekt och program. Vi går även igenom hur ett agilt förhållningssätt kan tillämpas på projekt.

Moment

  • Scrum: Roller och processer
  • Uppföljning och rapportering
  • Utvärdering
  • Scrum applicerat på olika områden
  • Scrum i en projektlivscykelmodell
  • Scaled Agile (Agile i stora organisationer)
  • Utmaningar och fallgropar

Målgrupp

Kursen kräver inga förkunskaper och är lämpad för alla i en organisation som vill ha en introduktion till ett agilt arbetssätt och som vill se hur det skulle kunna kombineras med en standardmetodik.

Förkunskapskrav

Inga

Språk

Undervisning: EN/SWE
Kursmaterial: EN/SWE

Längd

1 dag

Kontakt

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Relaterat material

Get in touch with this guy