Grundutbildning (XLPM) för projektmedlemmar
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Grundutbildning (XLPM) för projektmedlemmar.

Lär dig grunderna i hur du som projektmedlem på bästa sätt kan bidra till ett framgångsrikt och lyckat projekt.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Ha grundläggande kunskap om vad som utmärker ett projekt och betydelsen av att ha en gemensam projektkultur
 • Kunna identifiera och ha förståelse för olika roller i en projektorganisation
 • Känna till projektledningsmetodiken XLPM

 

Kursbeskrivning

För att din organisation skall bli mer effektiv är ditt bidrag till projektet viktigt. Som medlem i en projektorienterad organisation behöver du förstå:

 • Hur arbetsformen för projekt fungerar
 • Hur personer i olika roller förväntas agera
 • Vilka dokument som används

 

Den här utbildningen baseras på XLPM, en generell metodik för projektorganisationen och ger dig en bra grund att stå på för förståelse om hur projekt drivs framgångsrikt.

Moment

 • Utmaningar i projektverksamheten
 • XLPM – Struktur och kort historik
 • Skapa förutsättningar för framgångsrika projekt
 • Projekt och andra sätt att leda arbete
 • Projektroller, ansvar och befogenheter
 • Projektlivscykelmodellen i XLPM
 • Dokumentmallar för projektdokument i XLPM
 • Ett mänskligt perspektiv på projektarbete
 • Översikt av projektledningens kunskapsområden

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som är medarbetare i projekt och som behöver kunskap om grunderna om vad projekt är och innebär. Är du projektledare, projektplanerare eller projektadministratör bör du istället välja ”Grundutbildning i projektledning”. Beställare, projektägare, styrgruppsmedlemmar och sponsorer bör välja utbildningen ”Bli framgångsrik som projektägare/sponsor”.

Förkunskapskrav

Inga

Språk

SE/EN

Längd

1 dag

PDU

8 PDU

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Get in touch with this guy