Effektivisera ditt projektkontor
Välj marknad
Dela denna sida på

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Effektivisera ditt projektkontor.

Många framgångsrika företag har projektkontor. I denna kurs går vi igenom vilka framgångsfaktorerna är för att etablera projektkontor och för att få det att fungera över tid.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Förstå projektkontorets ansvarsområden och hur dessa påverkar en organisation
 • Kunna identifiera vilka intressenter som påverkar projektkontoret och dess utformning
 • Känna till hur projektverksamhetens mognad kan mätas
 • Ha kunskap om vad som krävs för att starta upp, driva och upprätthålla ett effektivt projektkontor

 

Kursbeskrivning

Det finns många typer av projektkontor. Oavsett vilken typ ditt företag har och vill ha behövs svar på följande frågor: Vilka intressenter ska projektkontoret tillgodose? Vilken position ska projektkontoret ha? Vilka ansvarsområden ska projektkontoret ha? Hur får man ett väl fungerande projektkontor över tid? Vilka är möjligheterna och utmaningarna med projektkontor?

Moment

 • Utmaningar med projektkontor
 • Projektverksamhetens betydelse för olika typer av verksamheter
 • Projektkontorets utvecklingskurva
 • Definition och ansvarsområden för ett projektkontor
 • Viktiga intressenter och roller som projektkontoret måste ta hänsyn till
 • Projektkontorets ansvarsområden
 • – Verka för projektkulturen
 • – Tillsätta och kompetensutveckla projektledarna
 • – Definiera, underhålla och stödja projektrelaterade processer
 • – Dela och sprida projektrelaterad kunskap
 • – Övervaka projektens ledning och styrning
 • – Leda och styra projektportföljen
 • Mognad i projektverksamheten
 • Vad krävs för att få ett effektivt projektkontor?

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är ansvarig för ett projektkontor, delaktig i att etablera ett projektkontor eller vill förstå vad ett projektkontor kan tillföra.

Utbildningen genomförs med fördel på plats hos er i workshopform

Förkunskapskrav

Arbetat i eller med projekt.

Språk

SE/EN

Längd

1 dag

PDU (Professional Development Units)

8 PDU

Vad tycker andra?

Kontakt

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Get in touch with this guy