Att leda virtuella team
Välj marknad
Dela denna sida på

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Att leda virtuella team.

Sitter ditt projektteam utspritt på olika platser? Lär dig hur du på bästa sätt håller ihop ditt team och motiverar de som du inte har möjlighet att träffa så ofta.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Ha lärt dig tips för att upprätthålla gruppdynamiken även när gruppen är utspridd geografiskt
  • Behärska verktyg för att kommunicera virtuellt

 

Kursbeskrivning

Virtuella team, det vill säga team där deltagarna är utspridda geografiskt, blir allt vanligare på grund av begränsningar i form av till exempel minskade resor, tidsramar och miljöpolicys. Att leda virtuella team skiljer sig mot traditionellt ledarskap och ställer därför andra krav. I den här kursen får du de speciella kunskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda virtuella team.

Moment

  • Virtuell kommunikation
  • Uppföljning
  • Bygga förtroende
  • Ledarskap över kulturella gränser
  • Utveckla teamet
  • Nätverka

 

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare, teamledare

Förkunskapskrav

Inga

Språk

SE/EN

Längd

1 dag uppdelad på två virtuella tillfällen.

PDU

8 PDU

Vad tycker andra?

Therése Hallberg
Manager Project Training Office, Engineering & Digital Services
+46 (0)70 788 15 95
Kontakta mig

Emma O.Westerberg
Project Manager, Engineering & Digital Services
+46(0)70 160 39 80
Kontakta mig

Get in touch with this guy